หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 25  มิถุนายน 2553

“การเมืองมีแต่แย่ลง คนรุ่นใหม่เข้ามาด้วยมุมมองเรื่องผลประโยชน์มากกว่าอุดมการณ์—” นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี บอกความในใจต่อสาธารณะ

“ต้องโทษมหาวิทยาลัยที่ไม่สังเคราะห์นโยบายสาธารณะเลย” เป็นต้นเหตุที่คนรุ่นใหม่เอาแต่ผลประโยชน์มากกว่าอุดมการณ์ มีคำอธิบายอยู่ในบรรยายพิเศษเรื่อง การปฏิรูปประเทศไทย ของ หมอประเวศ วะสี ในคราวระดมความเห็นฯ ที่เมืองทองธานี (มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 หน้า 11) ดังนี้

“ต้องโทษมหาวิทยาลัยด้วยที่ไม่สังเคราะห์นโยบายสาธารณะเลย เพราะสอนแต่จิ๊กซอว์เป็นวิชาเป็นส่วนๆก็ไม่เห็นภาพรวม

มหาวิทยาลัยมี 100 กว่าแห่ง อยู่ในแต่ละจังหวัด —– ต้องปฏิรูปมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยอยู่นอกสังคม ไม่รู้ร้อน รู้หนาว ต้องให้มารู้เรื่องสังคม

พระมหาสมณเจ้า กรมวชิรญาณวโรรส ได้เตือนว่าการศึกษาแบบนี้จะทำให้คนไทยขาดรากเหง้าของประเทศ การพัฒนาแบบตัดรากทางวัฒนธรรมก็เหมือนกับ ตัดรากต้นไม้ ต้นไม้ล้ม เพราะขาดรากฐาน ฐานพระเจดีย์ของสังคมคือชุมชน

ต้องออกแบบกลไกที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปที่จะใช้ส่งเสริมสังคม ส่งเสริมความริเริ่มของสังคม นักวิชาการต้องช่วยสังเคราะห์ประเด็นนโยบาย สะท้อนกลับไปสังคม ให้สังคมมีความเข้มแช็ง

นี่เป็นประชาธิปไตยทางตรง เรามีประชาธิปไตยทางอ้อม ที่เลือกคนมาเป็นสภาโน่นนี่ และเราไม่ชอบที่ต้องเลือกตั้งตัวแทน ระบบตัวแทนนี่เก่ามากหลายร้อยปี —-ในปัจจุบันประชาชนอยากมีประชาธิปไตยโดยตรง”

ทั้งหมดที่ยกมาน่าจะเป็นผลของ“การพัฒนา” แนวทาง“อเมริกานุวัตร”ของรัฐบาลเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ราว 50 ปีมาแล้ว

ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยอื่นๆหล่อหลอมปรุงแต่งด้วย เช่น “ด้านเสื่อมทรามที่สุดของอารยธรรมอเมริกัน”, และ “ทันสมัย แต่ไร้สมอง”, ฯลฯ

ครูบาอาจารย์ส่วนมากหรือเกือบหมด ที่เคยมีและกำลังมีอำนาจบริหารวิชาการล้วนถูกหล่อหลอมปรุงแต่งมาด้วยเหตุปัจจัยที่บอกมาข้างต้น ทำให้หมอประเวศกล่าวโทษ(อาจารย์)มหาวิทยาลัย แล้วนายกฯหมดหวังคนรุ่นใหม่ทางการเมือง

ไม่ได้หมายความว่าจะย้อนกลับไปฟูมฟาย“ความเป็นไทย”คร่ำครึเร่อร่าล้าหลัง แต่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ“ความเป็นคน”ที่เสมอภาคและทัดเทียมตามปกติ

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ไม่ใช่ห้องสมุด กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ถ้ากระทรวงศึกษาธิการอยากมีห้องสมุดเป็นของ กศน. ก็ควรไปหาที่สร้างใหม่

เพราะผู้บริจาคที่ดินและเงินก่อสร้างห้องสมุดแห่งนี้ตั้งแต่แรก ล้วนปรารถนาจะให้เป็น ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของชุมชนท้องถิ่น