Download PDF

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่ 18   พฤษภาคม   พ.ศ. 2553

พระนอนในวิหารวัดพระรูป สุพรรณบุรี ชำรุดแตกร้าวตรงพระเศียรและ            พระพักตร์ ทางวัดปิดประตูไม่อนุญาตให้สาธุชนเข้าไปไหว้พระนอนตามปกติ

เหตุชำรุดก็มาจากความเก่าแก่ของพระนอน สมทบด้วยแรงสั่นสะเทือนจากรถยนต์ที่แล่นผ่านถนนหน้าวัดชิดวิหารพระนอนทุกวันยันค่ำ คืนยันรุ่ง

วัดพระรูป ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณบุรี(ท่าจีน) ฝั่งตะวันตก หรือฝั่งขวา สมัยก่อนอยู่ภายในกำแพงเมือง ปัจจุบันอยู่ย่านท่าพี่เลี้ยง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี ไม่มีกำแพงเหลือแล้ว

นักปราชญ์ราชบัณฑิตเห็นพ้องต้องกันมานานแล้วว่าวัดพระรูปมีอายุอยู่           ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา ราวหลัง พ.ศ. 1800 ช้าสุดก็ยุคต้นๆกรุงศรีอยุธยา ขณะนั้นเป็นรัฐเอกราชชื่อรัฐสุพรรณภูมิ ต่อเนื่องจากนามสุวรรณภูมิในเอกสารลังกา-อินเดีย

หลักฐานสำคัญยืนยันความเก่าแก่ของวัดพระรูป คือ

เจดีย์แปดเหลี่ยม(อยู่ข้างโบสถ์ และหลังวิหารพระนอน) เป็นสถาปัตยกรรมยุคสุพรรณภูมิต่อเนื่องจากยุคทวารวดีที่เมืองอู่ทอง

พระนอน มีความเก่าแก่ต่อเนื่องจากเจดีย์แปดเหลี่ยม ราวหลัง พ.ศ. 1900

ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดบอกประวัติความเป็นมาของวัดพระรูป แต่อาจารย์รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) อาศัยชื่อวัดเป็นราชาศัพท์ว่า “พระรูป” เป็นร่องรอยสำคัญว่าเป็นวัด               ที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายฝ่ายในที่ออกทรงผนวชเป็นพระรูปชี

คำราชาศัพท์ว่า พระรูป หมายถึงเจ้านายสูงศักดิ์ฝ่ายในนี้ อาจารย์รุ่งโรจน์บอกว่ามีตัวอย่างสำคัญมากอยู่ในลำดับราชินิกุลบางช้าง อ้างว่าพระชนนีของท่านนาค(สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ มเหสีรัชกาลที่ 1) หรือ“แม่ยาย”ของรัชกาลที่ 1 ภายหลังทรงผนวชเป็นรูปชี ครั้นถึงรัชกาลที่ 4 ถวายพระนามว่า “สมเด็จรพระรูปศิริ โสภาคย์มหานาคนารี”

ความรู้อย่างนี้ควรแบ่งปันเผยแพร่ให้รู้ทั่วกันในหมู่คนสุพรรณบุรี และผู้ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์รัฐสุพรรณภูมิ

ผมได้ยินคุณเขมชาติ เทพไชย รองอธิบดีกรมศิลปากร รายงานคุณขรรค์ชัย บุนปาน ว่าขณะนี้สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ลงมือดำเนินการอนุรักษ์พระนอนตามขั้นตอนราชการแล้ว ต่อไปจะลงมือส่วนอื่นๆที่อยู่ในวัดพระรูป เช่น สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป, ขุดแต่งทางโบราณคดี, บูรณะโบราณสถาน, ฯลฯ

เมื่อได้ยินแล้ว ผมเลยเดินทางคนเดียวเดี่ยวโดดโลดแล่นสบายๆ ไม่รุงรัง             ไปซอกแซกดูวัดพระรูป แล้วใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปอย่างปัญญาอ่อนเมื่อวันที่ 20 เมษายน              มารายงานผู้อ่านไปพลางก่อน รอจนกว่าเขาจะแบ่งปันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระรูปและรัฐสุพรรณภูมิอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วจะเอามาบอกอีก

หรือเขาจะไม่มีแบ่งปันใครเลยก็สุดรู้

ของอย่างนี้หรืออย่างอื่นจะเอาแน่อะไรได้ล่ะ? จึงไม่ควรหวังอะไร? จากใคร? เพราะถึงที่สุดแล้ว อะไรๆก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวเราเอง

(บน) พระนอนในวิหารวัดพระรูป สุพรรณบุรี มีโครงเหล็กเตรียมบูรณะส่วนที่แตกร้าว (ล่าง) เจดีย์แปดเหลี่ยมยุครัฐสุพรรณภูมิ ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่หลังวิหารพระนอน