หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 10   พฤษภาคม   พ.ศ. 2553

สยามประเทศไทย รวมทั้งบ้านเมืองอื่นๆในสุวรรณภูมิอุษาคเนย์ มี“วัฒนธรรมร่วม”อย่างหนึ่งเรียก“วัฒนธรรมไม้ไผ่” ไม่น้อยกว่า 5,000 ปีมาแล้ว

กล่าวคือมีไม้ไผ่เป็นพืชตระกูลหญ้าขึ้นทั่วไป แล้วเอาไม้ไผ่ทำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องดนตรี เช่น เกราะ, โกร่ง, กรับ, ระนาด, ฯลฯ จนถึงทำอาวุธ เช่น แหลน,  หลาว, เกาทัณฑ์, ฯลฯ

แต่ค่ายบางระจัน ที่ จ. สิงห์บุรี ทางราชการเคยสร้างระเนียดไผ่เป็นค่ายจากจินตนาการล้วนๆ(ไม่มีหลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีรองรับ) โดยจำแบบอย่างจากหนังฮอลลีวู้ดประเภทอินเดียนแดง หรือ “เชน คัมแบ๊ค” ฯลฯ ค่ายระเนียดไผ่อย่างนี้ไม่เคยมีในสุวรรณภูมิอุษาคเนย์

คนเสื้อแดงเอาไม้ไผ่มาใช้งาน“ม็อบ”ที่ราชประสงค์ เป็นพยานว่ายังสืบเนื่อง “วัฒนธรรมไม้ไผ่”ตั้งแต่ 5,000 ปีมาแล้วจนปัจจุบัน แล้วยังเป็นพยานอีกว่าสังคมไทยมีความขัดแย้งสม่ำเสมอมา แต่เรามักหลอกตัวเอง

ผมเคยเขียนนานหลายวันมาแล้ว(ฉบับวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553) ว่า สังคมไทยจริงๆไม่เหมือนที่เคย“สร้างภาพ”หลอกตัวเองไว้ ว่ามีความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว, อะลุ่มอล่วยประนีประนอม, ไม่เอาชนะคะคาน, ไม่ขัดแย้งรุนแรงเอาเป็นเอาตาย

เพราะมีพยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีทั้งที่เป็นวัตถุโบราณ, เอกสาร, ลายลักษณ์อักษร, และคำบอกเล่าในรูปตำนาน, นิทาน, ฯลฯ ว่าทุกยุคทุกสมัยมิได้เป็นหนึ่งเดียว แต่ล้วนมีความขัดแย้งเอาชนะคะคาน มีทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง มีทั้งเอาเป็นเอาตายและไม่เอาเป็นเอาตาย ฯลฯ

สังคมไทยไม่ได้หยุดนิ่ง แต่เป็นสังคมเคลื่อนไหวและไวต่อความเปลี่ยนแปลงทุกเรื่อง ยิ่งยุคนี้ยิ่งเปลี่ยนแปลงมากจากเดิมด้วยหลายสาเหตุด้วยกัน เกินจะพรรณนา

ฉะนั้น ในประวัติศาสตร์ไทยมีความขัดแย้ง, เอาชนะคะคานทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง, ทั้งเอาเป็นเอาตายและไม่เอาเป็นเอาตาย, ทั้งสำเร็จและล้มเหลว, ฯลฯ  ไม่ต่างจากสังคมบ้านเมืองอื่นๆในโลก

ต้องยอมรับความจริงอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ว่าความเป็นไทย, สังคมไทย, ลักษณะไทย ไม่ใช่สังคมกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวดังที่เคย“สร้างภาพ”หลอกตัวเองและหลอกคนอื่นไว้ แต่ที่จริงมีความหลากหลายแตกต่างทั้งในด้านความเป็นมาทางชาติพันธุ์และฐานคิดทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ศาสนา ฯลฯ

เมื่อยอมรับความจริงว่ายังไงๆสังคมไทยไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้ว มีแต่จะเปลี่ยนไป ทั้งในทางดีและทางไม่ดี ด้วยวิธีรุนแรงและไม่รุนแรง สังคมไทยจะได้เตรียม“รับมือ”ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสุขุมรอบคอบ อดทน หนักแน่น แล้วน่าจะพ้นวิกฤตได้ไม่บอบช้ำเกินไป

ถึงบอบช้ำบ้างก็อดทนกันได้ ดังอดทนอย่างยิ่งทั้งที่ผ่านมาและขณะนี้

(บนซ้าย) ผลิตอาวุธ? การ์ดและอาสาสมัครคนเสื้อแดงช่วยกันตัดส่วนปลายของไม้ลวกให้แหลมเพื่อนำไปใช้ประกอบเป็นขวากวางขวางเป็นด่านจำนวน 6 จุด เพื่อป้องกันการบุกรุกของกำลังทหาร นอกจากนี้ยังนำไปวางตามบันไดสะพานลอย และใช้เป็นอาวุธ  เมื่อวันที่ 20 เมษายน (มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 หน้า 14) (บนขวา) เตรียมรับมือ การ์ดและอาสาสมัครคนเสื้อแดงช่วยกันผูกไม้รวกที่เหลาปลายให้แหลมสร้างเป็นรั้ว พร้อมนำยางรถยนต์ กระถางต้นไม้มาวาง เสริมความแข็งแรงก่อนนำลวดหนามแบบทหารมาขึงตลอดแนวถนนราชดำริ ด้านสี่แยกศาลาแดงเพื่อเป็นแนวป้องกันการบุกสลายของทหารและตำรวจ เมื่อวันที่ 20 เมษายน (มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 หน้า 1) (กลาง) ด่าน – ที่ตั้งรอบบริเวณพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้ามาสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ (โพสต์        ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 หน้า 1) (ล่าง) ตั้งสกัด – ม็อบเสื้อแดงเหลาไม้ไผ่ปลายแหลม สร้างป้อมปราการ 6 จุด ทุกแยกที่เข้าไปยังแยกราชประสงค์ได้ พร้อมวางลวดหนามและยางรถยนต์ โดยระงับแผนเคลื่อนม็อบ เมื่อ 20 เม.ย. (ข่าวสด ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 หน้า 1)