หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่  27    พฤษภาคม   พ.ศ. 2553

ความคิดสร้างสรรค์ ได้จากจินตนาการ จนคนทั่วไปเข้าใจว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของความเพ้อฝัน เอามาใช้งานธุรกิจไม่ได้ จะขอยกคำอธิบายของพลอย มัลลิกะมาส (คำนิยมในหนังสือ T-Shirts and Suits ธุรกิจสร้างสรรค์ เขาทำกันยังไง จัดทำโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553) ดังนี้

“จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวพันอะไรกับเรื่องยากๆ อย่างพลังงาน สสาร ควอนตัม และระเบิดนิวเคลียร์

ไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในงานทดลอง บทพิสูจน์ทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นพบล้วนแล้วแต่มีที่มาจากจินตนาการและความฝันแสนบรรเจิดของเขาทั้งสิ้น น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของความเพ้อฝันซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโลกความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของธุรกิจ

มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่า แท้ที่จริงแล้วความคิดสร้างสรรค์คือ ‘สายลมใต้ปีก’ ที่ช่วยผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปสู่จุดหมายและพบความสำเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อ”

“จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้” เป็นวลีประโยคสร้างสรรค์ของไอน์สไตน์

แต่ครูบาอาจารย์สร้างสรรค์คำอธิบายต่อยอดว่า วัฒนธรรมสำคัญกว่า เพราะวัฒนธรรมเป็นเงื่อนไขสำคัญผลักดันให้มีจินตนาการ

ปัญหาใหญ่มากมีขึ้น เมื่อสังคมไทยอธิบายคำว่า “วัฒนธรรม” ไปในแนวทาง ความเป็นไทย, ลักษณะไทย ที่คับแคบ, หยุดนิ่ง, และล้าหลัง โดยไม่มีวิถีชีวิตเป็นจริงของความเป็น“คน”ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ อย่างสากลโลกเรียกว่า culture (ทั้งๆในความเป็นจริงแล้ว คำว่า วัฒนธรรม ถอดแปลจาก  culture แต่ถูกดัดแปลงความหมายตามใจชอบเพื่อตอบสนองการเมืองของคนชั้นนำยุคนั้น)

“สยามเมืองคิด” เป็นเป้าหมายของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต้องการทำให้ “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งภูมิภาคอาเซียน” ต้องทำงานแรกสุดก่อน คือ ทำพิธีฝังกลบ คำอธิบายความหมายของคำว่า“วัฒนธรรม”ด้วย วิธีสร้างความหมายใหม่ให้ culture ของความเป็นคนอย่างแท้จริง

ต่อจากนั้น ให้แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้อันหลากหลายจากระดับสากล สู่ท้องถิ่นสยามประเทศไทย ดังคำอาสาของ TCDC (พิมพ์ในหนังสือ Baht & Brains : สร้างเศรษฐกิจไทย ด้วยความคิดสร้างสรรค์ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2553 หน้า 156) ว่า

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงอาสาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์อันหลากหลายของคนไทยเข้ากับองค์ความรู้ทั้งในระดับสากลและท้องถิ่น

รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้มีการต่อยอดจินตนาการของผู้ประกอบการไทยสู่การผลิตจริง เพื่อนำไปสู่สินค้าและบริการที่สนองตลาดทั้งด้านคุณภาพและเอกลักษณ์อันถือเป็นหัวใจของธุรกิจสร้างสรรค์

ทั้งนี้ มีโครงการ Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างสาธารณูปโภคทางความคิด เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระบบใหม่ และผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตสู่ทิศทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนอิสระทางความคิดอย่างแท้จริง

ปัญหาอยู่ที่การเชื่อมโยงวัฒนธรรม เพื่อผลักดันจินตนาการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะผู้อาสายังอ่อนแอทั้ง“วัฒนธรรมอุษาคเนย์” และ“วัฒนธรรมท้องถิ่นของสยาม” แล้วดูเหมือนจะไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ แถมสังคมยังไม่ใส่ใจการศึกษา ศิลปศาสตร์ (คนละอย่างกับ Liberal  Arts) อันเป็นพฤติกรรมปกติธรรมดาของสังคมในประเทศด้อยพัฒนา“รัฐล้าหลัง”ที่มีความเหลื่อมล้ำสูง

ห้องสมุดในอนาคตไม่ใช่ห้องเก็บหนังสืออย่างเดียว แต่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล,ความคิด, ประสบการณ์, และเรื่องอื่นๆ ระหว่างกัน ที่เป็นพลังผลักดันให้มีจินตนาการแล้วเกิดความคิดสร้างสรรค์ (อ่านรายละเอียดในพื้นที่ สุวรรณภูมิสังคมวัฒนธรรมในฉบับวันนี้)

แต่จะมีพลังผลักดันให้เกิดจินตนาการไม่ได้ ถ้าในห้องสมุดมีแต่หนังสือโหลๆ ความรู้ขยะๆ มีตัวอย่างในห้องสมุดประชาชนฯ ทั่วประเทศ ไม่เว้นแม้กระทั่ง “เฉลิมราชกุมารี”

Baht & Brains : สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ เรียบเรียงและจัดทำโดยภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ “Baht & Brains : สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ราคา 650 บาท

T-Shirts and Suits ธุรกิจสร้างสรรค์ เขาทำกันยังไง (T-Shirts and Suits :           A  Guide to the Business of Creativity) โดย มร.เดวิด แพร์ริช / เรียบเรียงและจัดทำโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ราคา 250 บาท

เปลี่ยนโลกรอบตัว เรียบเรียงและจัดทำโดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion ®  Bangkok) ราคา 195 บาท

วางจำหน่ายที่ The Shop @TCDC ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม, ร้านหนังสือนายอินทร์, SE-ED, B2S และศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สิ่งพิมพ์สร้างสรรค์

โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)