หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 31    พฤษภาคม   พ.ศ. 2553

การศึกษาไทยหลอกตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องจริงทางสังคมที่มีผู้ได้เปรียบ(หรือมีโอกาส) กับผู้เสียเปรียบ(หรือด้อยโอกาส)

ผู้ได้เปรียบชอบเอาของไปแจกผู้เสียเปรียบ เพื่อทำข่าวแพร่ภาพทางสื่อมวลชนจะได้สร้างโอกาสได้เปรียบมากขึ้นไปอีก การศึกษาไทยอยู่ข้างผู้ได้เปรียบ จึงไม่เคยอธิบายเรื่องจริงทางสังคมว่ามีชนชั้นได้เปรียบกับชนชั้นเสียเปรียบ

ภาคอีสานและภาคเหนือมีความแตกต่างทางชนชั้นรุนแรงมาก อาจารย์สมพงษ์ จิตระดับ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ บอกว่า “เหล่านี้เกิดจากระบบการศึกษาไทยไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้ติดตามหรือวิเคราะห์—รัฐบาลเน้นแต่เรื่องการเมืองให้ทุกจังหวัดร้องเพลงชาตินั้นไม่ได้ผล”(มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2553 หน้า 7)

สิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือแผนปรองดอง, ลดความเหลื่อมล้ำ, เร่งทำรัฐสวัสดิการ ซึ่งไม่ใช่นโยบายประชานิยม, กระจายทรัพยากร, ฯลฯ อาจารย์สมพงษ์ย้ำว่า  

ช่อการะเกด เล่มใหม่ วางขายแล้ว มีของฝากจาก ‘สิงห์ สนามหลวง’ ว่า

You ‘re either part of the solution or part of the problem | Eldrige Cleaver

 

ถ้าคุณไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา | เอ็ลดริดจ์ คลีเวอร์ นักเขียนและนักกิจกรรมเพื่อคนผิวดำในรุ่นทศวรรษ 1960

หมายเหตุ :  ข้อความประโยคนี้อ้างกันบ่อยมากในหมู่คนหนุ่มสาวรุ่น ‘ต่อต้านสงครามเวียดนาม’ คือในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นหนึ่งในกลุ่มคนรุ่นนั้นที่ชอบอ้างข้อความประโยคนี้ แต่จำไม่ได้ว่าอ้างที่มาหรือเปล่า