หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

 

ขรรค์ชัย บุนปาน เมื่อปลายปีที่แล้ว ให้ผมวางแผนงานชำระประวัติศาสตร์ไทยที่ไม่มีอคติต่อเพื่อนบ้าน ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลประวัติศาสตร์โบราณคดีมีจริง แต่ต้องให้เป็น“ฉบับอ่านง่าย สบายมาก”

ผมฟัง และได้ยินถนัดชัดเจน แต่ไม่สบาย เพราะงานไม่ง่าย

พลันคิดได้ว่าเคยพิมพ์แจกเรื่องข้อเสนอสังเขปประวัติศาสตร์แห่งชาติ ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ ถือเป็นต้นร่าง(ตุ๊กตา) เรียบเรียงประวัติศาสตร์ไทยสังเขป เลยรับคำทางโทรศัพท์จากอาจารย์นิธิให้ชื่ออังกฤษว่า OUTLINE OF THAI HISTORY

ผมส่งต้นร่าง(ตุ๊กตา)ประวัติศาสตร์ไทยสังเขป ให้ครูบาอาจารย์นักวิชาการเพื่อขอความกรุณาวิจารณ์แสดงความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติม และแนะนำสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ครบถ้วนสมบูรณ์กว่าเดิม

ขณะนี้ได้รับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วจำนวนหนึ่ง เอาขึ้นเว็บไซต์www.sujitwongthes.com ทั้งหมดแล้ว ขอเชิญผู้มีเมตตากรุณาเข้าไปอ่าน แล้วแนะนำเพิ่มเติมมาได้ตามสะดวก ผมจะได้ศึกษาหาแนวทางต่อไป

ภายในปีนี้น่าจะเสร็จต้นฉบับ แล้วควรพิมพ์เป็นเล่มในปีหน้า

เว็บไซต์ที่มีไว้บริการ“ไม่สงวนลิขสิทธิ์” ขณะนี้มีเสียงและภาพปี่พาทย์ โหมโรง ของ วงพาทยรัตน์(อยุธยา) มีขับเสภาพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา เสียงครูสมชาย ทับพร และคณะ, แล้วมีแผนที่ภูมิสถานอยุธยา ให้ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง กรุณาเข้าไปดูแล้วแสดงความเห็นได้ตามสะดวก

ถ้าไม่สะดวกอย่างไรให้เขียนไปบอกด้วย เพราะผมไม่เคยเข้าไปดูเลย ที่ทำไว้ล้วนเป็นฝีมือผู้ใจบุญจัดการให้ ผมไม่ได้ทำเองเลย เปิดดูเองยังไม่ได้ แล้วจะทำอะไรได้

fluoxetine online kaufen amoxicillin buy online usad.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);