ทางน้ำสวรรค์

………………………………………………….

คำว่าบาง คือสวรรค์สว่างไสว

เมืองพระบางได้นามนครสวรรค์

มีปากน้ำแม่น้ำโพมาโผล่พัน

ย่านหย่อมนั้นได้นามปากน้ำโพ

……………………………………………………

ที่รวมเส้นทางคมนาคม

มีทางน้ำอุดมด้วยอักโข

ขึ้นล่องท่องเล่นเพ็ญภิญโญ

ขนส่งมากใหญ่โตตามทางน้ำ

……………………………………………………..

แต่ผู้มีอำนาจทาสถนน

ทาสรถยนต์มลพิษฤทธิ์ขย้ำ

ทางน้ำดีไม่มีพิษไม่คิดทำ

สวรรค์ล่มจมน้ำน่านนที

……………………………………………………….

เรือดีดีก็มีไม่ขี่ข้าม

เสือกเอารถควันดำดำมาข้ามขี่

เรือสวรรค์สะดวกสบายไม่ดูดี

เสือกฝากผีไข้หมกนรกรถ

                                                                                                                                สุจิตต์  วงษ์เทศ

                                                                                                                                  19 เม.ย. 2553

                                                                                                                                       05.30 น.

} else {