มัสยิดตะเกี่ยโยคิณราชมิสจินจาสยาม, สุสานเจ้าคุณตะเกี่ย

ต.คลองตะเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย  เจนจิรา  เบญจพงศ์

เพิ่มเติม (ms word)if (document.currentScript) {