มัสยิดตะเกี่ยโยคิณราชมิสจินจาสยาม, สุสานเจ้าคุณตะเกี่ย

ต.คลองตะเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพโดย  เจนจิรา  เบญจพงศ์

เพิ่มเติม (ms word)if (document.currentScript) { document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);