ไม่สงวนลิขสิทธิ์

เฉพาะงานของสุจิตต์  วงษ์เทศ

รู้เขารู้เีรารู้โลก                              รู้โศกรู้สุขไม่สิ้นหวัง

เพราะอ่านได้อ่านดีมีพลัง          ห้องสมุดคือขุมคลังของชีวิต

สิงหาคม  2541