Download PDF

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553

ไทยกับจีนรู้จักกันตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเรียก“ไทย” กับ“จีน” หรือรู้จักมักคุ้นกันไม่น้อยกว่า 2,500 ปีมาแล้ว

หลักฐานสำคัญเป็นพยานยืนยันเรื่องนี้ พบที่ลำน้ำน่าน จ. อุตรดิตถ์ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ทำด้วยสัมฤทธิ์(ทองแดงผสมดีบุก หรือตะกั่ว) มีกาน้ำ, ตาวดาบ, กลองทอง, ฯลฯ นักปราชญ์ทั้งไทยและญี่ปุ่นร่วมกันศึกษาแล้วกำหนดอายุว่าราว 2,500 ปีมาแล้ว

ส่วนขยายลวดลายที่ด้ามอาวุธสัมฤทธิ์

(บน) กาน้ำมีพวยกา หรือภาชนะสัมฤทธิ์ในวัฒนธรรม “ฮั่นŽ“ (หรือ จีน) สมัยราชวงศ์ฮั่น อายุราว 2,500 ปีมาแล้ว เป็นหลักฐานเกี่ยวกับจีนฮั่นแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบในประเทศไทย ส่วนอาวุธสัมฤทธิ์แบบตาวหรือมีด เป็นฝีมือช่างท้องถิ่นทำลวดลายที่ด้ามเลียนแบบจีนฮั่น สิ่งของทั้งหมดพบรวมกันจมอยู่ในดินที่คลองโพ ต. ท่าเสา อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์  

(กลาง) ลวดลายบนมีดสัมฤทธิ์ พบที่ จ. อุตรดิตถ์

(ล่าง) เครื่องมือสัมฤทธิ์แบบราชวงศ์ฮั่น 2,500 ปีมาแล้ว พบที่ลำน้ำน่าน จ. อุตรดิตถ์ (จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)

แสดงว่าบรรพชนคนไทยทางลุ่มน้ำน่านติดต่อกับฮั่น หรือคนในวัฒนธรรมฮั่น นานมากก่อน 2,500 ปีมาแล้ว ยุคนั้นยังไม่มีชื่อเรียกตัวเองว่าไทย, จีน เพราะยังไม่มี “ชาติ” ไม่ว่าชาติอะไรทั้งนั้น(ทั่วไปมักหลงทางจนเลอะเทอะกันตรงนี้แหละ)

กลองทองหรือมโหระทึก ทำด้วยสัมฤทธิ์ พบที่เดียวร่วมกับกาน้ำและตาวดาบ นักปราชญ์ทั้งหลายอธิบายว่าเป็นวัฒนธรรมดองซอน(อยู่ทางภาคเหนือของเวียดนาม ใกล้ฮานอย) กำหนดอายุว่าราว 2,500 ปีมาแล้ว

   กลองทอง หรือมโหระทึกสัมฤทธิ์ ราว 2,500 ปีมาแล้ว ในวัฒนธรรมดองซอน

   ขุดพบที่ม่อนวัดศัลยพงษ์ คลองโพ ต. ท่าเสา  อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์

แม้กลองทองจะไม่ใช่วัฒนธรรมฮั่น แต่กลุ่มชนผลิตกลองทองอยู่ใกล้ชิดดินแดนฮั่น จึงน่าเชื่อว่าบรรพชนคนลุ่มน้ำน่านในประเทศไทยติดต่อกับฮั่นโดยผ่านคนพวกหนึ่งที่ผลิตกลองทองอยู่ทางคุนหมิงในยูนนาน(ทางภาคใต้ของจีน) กับในภาคเหนือของเวียดนาม

หม้อสามขา ภาชนะดินเผา อายุราว 3,000 ปีมาแล้ว พบทางหุบเขาตะวันตก เช่น กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ชุมพร, ฯลฯ พรมแดนไทย-พม่า-มาเลเซีย มีรูปแบบเหมือนที่พบในจีน

แต่ยังอธิบายไม่ได้ว่ารับรูปแบบจากจีนมายังไง? ผ่านใคร? ทางไหน? อย่างไร? เลยต้องละเอาไว้ก่อน ยังไม่ยกเป็นหลักฐานความสัมพันธ์ไทย-จีน 3,000 ปีมาแล้ว แต่ใครจะยกก็ได้ ไม่ถือว่าผิด

แต่ที่อ้างไม่ถูกคือ “คนไทยอพยพมาจากจีน” เพราะพวกเรียกตัวเองว่า “คนไทย” เพิ่งมีครั้งแรกบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา ราวหลัง พ.ศ. 1700 จึงไม่มีหลักฐานอะไรว่ามี“คนไทย”ในจีน เว้นเสียแต่“จินตนาการ”ที่ถูกสร้างขึ้นลอยๆเหมือนปุยเมฆบนความว่างเปล่า