เรื่องโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

ภาพโดย ปติสร เพ็ญสุต และเจนจิรา เบญจพงศ์

Download 01 02