เรื่องโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ

ภาพโดย เชตวัน เตือประโคน และเจนจิรา เบญจพงศ์

Download