Download PDF

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

 

“มหาสารคาม” ได้นามจากแหล่งน้ำ“กุดยางใหญ่” เป็นคำอธิบายของอาจารย์ธีรชัย บุญมาธรรม ผมจำไปใช้อธิบายชื่ออำเภอพนมสารคาม(จ. ฉะเชิงเทรา) ว่าได้นามจากเขาดงยาง ที่เป็นภูเขาเตี้ยๆของที่นั่น แล้วยังเป็นหลักหมาย Landmark ที่พระเจ้าตากใช้สังเกตเมื่อตีฝ่าพม่ามุ่งชายทะเลฝั่งตะวันออก คราวกรุงแตก พ.ศ. 2310

ผมเคยเขียนหลายครั้งขอความกรุณา“มหาวิทยาลัย”ใน จ.  มหาสารคาม ร่วมกันแบ่งปันเผยแพร่ความรู้ชื่อบ้านนามเมืองของมหาสารคามให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันในจังหวัด แต่ไม่มีผู้บริหารท่านไหนขยับ นอกจากดีแต่ปากพูด good but mouth เลยจะขอเอาจดหมายมาเรียกร้องซ้ำ ดังนี้

“ถูกใจมากที่เข้าใจความหมายและที่มาของจังหวัดร้อยเอ็ด (ในมติชนรายวัน ฉบับวันที่ 2 ก.พ. 53 คอลัมน์ ‘สยามประเทศไทย’) น่าเชื่อถือกว่าที่พูดกันมาว่ามาจากคำว่า ‘สิบเอ็ด’ ที่คนสมัยก่อนเขียนว่า 101 ผมไม่ค่อยเห็นด้วย พออ่านบทสรุป ตอนท้ายว่า ‘เมืองที่มีอำนาจแผ่ขยายกว้างไกลออกไปทุกทิศทาง’ โดนใจจริงๆ เชื่อ 100 %

ผมขอให้ช่วยเขียนกระตุ้นสนับสนุนให้จังหวัดมหาสารคามของผมลองประชุมกันจริงๆจังๆสักที สรุปกันให้แน่ว่า ‘มหาสารคาม’ มีที่มาอย่างไร เกี่ยวข้องอะไรกับ  ‘กุดยางใหญ่’ ที่ตั้งดั้งเดิมของมหาสารคาม

สรุปกันให้ชัดๆเป็นแนวเดียวกัน แล้วเผยแพร่ไปตามสถาบันทุกอย่าง โดยมีอาคารประวัติของเมือง ผมคาดว่าไม่น่าจะต้องใหญ่มากเหมือนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด เพราะใช้งบประมาณทั้งค่าก่อสร้างและค่าดำเนินการ(กรมศิลปากรไม่สนับสนุน) 

ควรจะสร้างต่างหากเหมือนที่จังหวัดขอนแก่น คืออาคารประวัติเมืองขอนแก่น ‘มูน มั่ง เมือง’ เข้าใจว่าจะดำเนินการโดยเทศบาลนครขอนแก่น ข้อเสียคืออาคารไม่สวยงามและปิดตามเวลาราชการคือเสาร์-อาทิตย์ จึงหาคนไปชมยาก นอกจากโรงเรียนจะพานักเรียนไปชม แต่เนื้อหาภายในพอใช้ได้

ที่มหาสารคาม ผมเสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภูศรี สนใจบ้าง เพราะกำลังขยายพื้นที่และสร้างอาคารใหม่ๆหลายหลัง คงพอหางบประมาณสร้างได้ น่าจะสร้างในบริเวณมหาวิทยาลัยที่ติดถนนใหญ่ เข้าออกสะดวก อย่าไปซุกตัวอยู่ภายใน

เวลานี้เหลือท่านผู้รู้เกี่ยวกับเมืองมหาสารคามไม่มากแล้ว เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย บุญมาธรรม และรองศาสตราจารย์สถาพร พันธุ์มณี จากราชภัฏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านอื่นๆก็มี อาจารย์ฉลองชัย ไตรรัตน์ คุณหมอประศาสน์ รัตนปัญญา ทนายประสาท ศรีสารคาม คุณจีรศักดิ์ คณาสวัสดิ์(รายนี้เป็นบิดาของนายกเทศมนตรีปัจจุบัน)ให้ราชภัฏเชิญประชุมให้เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อท่านอธิการบดี(รศ. สมเจตน์) จะฝากผลงานก่อนหมดวาระคงจะน่าภูมิใจมาก

ผมอยากเห็นอาคารประวัติเมืองมหาสารคาม แห่งตักศิลานครสักแห่ง”  วีระ บุณยะกาญจน มหาสารคาม

ตอนเป็นอาจารย์สอนหนังสือธรรมดาๆ บางคนมักพูดจามีอุดมการณ์ วิพากษ์วิจารณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าขาดวิสัยทัศน์ความรู้ท้องถิ่น ไม่ได้ค้นคว้าเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น มีแต่ใช้งบประมาณไปในทางสุรุ่ยสุร่าย

พอบางคนๆนั้นได้เป็นผู้บริหาร เป็นอธิการบดี เป็นรองอธิการฯ เป็นคณบดี มีอำนาจสั่งการ มีงบประมาณใช้จ่ายเหลือเฟือ แต่ไม่เหลืออุดมการณ์ที่เคยเอ่ยอ้างโอ้อวดไว้

ไม่ต่างอะไรจากหาเสียงเป็น ส.ส. พอได้เป็นรัฐมนตรีสมใจนึก(บางลำพู)แล้วก็ยกเลิกสิ่งที่เคยพูดตอนหาเสียง

ร้าง– สภาพศูนย์โอท็อปประจำ จ. อุตรดิตถ์ สร้างขึ้นในยุครัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ถูกปล่อยให้อยู่ในสภาพร้าง ว่างเว้นจากการใช้งานมานานแรมปี (ภาพและใต้ภาพจาก มติชน ฉบับวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 หน้า 13)

สภาพศูนย์โอท็อปอย่างนี้ มีเกือบทั่วประเทศ ในอีสานมีมาก ลักษณะใกล้เคียงยังมีอยู่ริมถนน หน้าปราสาทศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ เป็นที่ขี้เยี่ยวของคนและหมา