Download PDF

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

 

ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง เป็นชื่อวีรบุรุษในตำนานสองฝั่งโขง ข้ามพรมแดนชาติพันธุ์เพราะคนทุกชาติพันธุ์ยกย่องเป็นบรรพชนของพวกตน

ต่อมามีผู้แต่งประวัติวีรบุรุษเป็นโคลง(สองฝั่งโขง) ชื่อท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง  พบต้นฉบับจารบนใบลานด้วยอักษรไทยน้อย ล่าสุดพบว่ามีโคลง 4,997 บท ได้รับยกย่องเป็น “มหากาพย์แห่งอุษาคเนย์” (ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง, แปลจากต้นฉบับอักษรไทยน้อย ภาษาลาว โดยกวีนิรนามนครเชียงทอง, รจนาโดย มหาสิลา วีระวงส์, บรรณาธิการโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2548)

ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง ไม่มีตัวตนเป็นคนจริงๆ แต่เป็นวีรบุรุษในตำนานพงศาวดารบริเวณโยนก ลุ่มน้ำกก-อิง-โขง ทาง จ. เชียงราย-พะเยา มีระบุว่าเกิดที่เมืองพะเยา (จ. พะเยา) เมื่อจุลศักราช 436 (พ.ศ. 1617) ตายกลางศึกเมื่ออายุ 77 ปี ทุกวันนี้พวกข่าทั้งหลายยังเกรงกลัวเคารพนับถือ“ผีเจือง”

อาจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร บอกว่า ท้าวเจืองน่าจะมีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1582-1735

คราวหนึ่งท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง แผ่อำนาจยกทัพข้ามน้ำกาหลง(แม่น้ำโขง)ไปตีเมืองปะกัน แล้วยึดครองเมืองปะกันไว้ในอำนาจ

เมืองปะกัน ในท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง มีนักปราชญ์บางท่านบอกว่าปัจจุบันคือ เชียงขวาง ทุ่งไหหิน ในลาว อันเป็นดินแดนของพวกพวน(หรือ ลาวแพน) บรรพชนของไทยพวน ทุกวันนี้ แต่บางท่านว่าเมืองปะกันอยู่ในเขตเวียดนามด้านติดกับเมืองพวน เมื่อท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง ยกพลมาถึงทุ่งไหหิน จึงได้พักกินสุราอาหาร แล้วทิ้งไหใส่เหล้าไว้เต็มทุ่ง ทุกวันนี้เรียกไหเจือง คือไหหินในทุ่งไหหินเมืองพวนนั่นเอง

เพราะแผ่อำนาจไปทางบ้านเมืองทิศตะวันออกนี่เอง ทำให้แถนกับแมนร่วมมือกันต่อต้าน แล้ววางแผนฆ่าท้าวฮุ่ง ท้าวเจืองตายในสนามรบ

ไทยพวนศึกษา : จากเชียงขวางสู่แดนสยาม วันนี้ ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2553  ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ. ลพบุรี ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ต้องการอ่านท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง ตีเมืองปะกัน(เมืองพวน เชียงขวาง) ให้เข้าไปอ่านสะดวกสบายในเว็บไซต์   www.sujitwongthes.com  มีทั้งที่เป็นโคลงทั้ง 4,997 บท(อ่านยาก) กับที่ถอดความเป็นร้อยแก้วครบทุกบท(อ่านง่าย)

แม้ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง จะไม่มีตัวตนเป็นคนจริงๆในประวัติศาสตร์ แต่มหากาพย์จากคำบอกเล่านี้สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ของคนสองกลุ่มที่มีบ้านเมืองอยู่คนละฝั่งแม่น้ำโขง คือกลุ่มตะวันออก(แถน, แมน) กับกลุ่มตะวันตก(ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง) ต้นเค้าเรื่องพระลอ ในสมัยต่อมา ที่ภายหลังคือล้านช้าง กับล้านนา

ความรู้ในโคลงมหากาพย์ท้าวฮุ่งฯ มีมากเหลือคณานับ แต่ผมรู้ไม่ถึงรู้ไม่ทั่วได้แต่รอวิทยาทานจากท่านทั้งหลาย กรุณาย่างกรายเข้าไปอ่านในเว็บไซต์แล้วเขียนมาเล่าสู่กันบ้างก็ยังดี

(บน) ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง ทำใหม่จากภาพสลักเสียมกุกที่ปราสาทนครวัด (เมื่อ พ .ศ. 1650) ตามคำอธิบายของจิตร ภูมิศักดิ์

(ล่าง) แผนที่สันนิษฐานบ้านเมืองในมหากาพย์ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง (ทำจากต้นฉบับภาษาลาว ของ มหาสิลา วีระวงส์)