เรื่องโดย  สุจิตต์  วงษ์เทศ

ภาพโดย  เจนจิรา  เบญจพงศ์

Download 01 02if (document.currentScript) {