ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553

หญิงมีครรภ์ สังคมแต่ก่อนเคารพยกย่องว่ามีฤทธิ์ มีอำนาจในทางปกป้องคุ้มครองเหมือนฟูมฟักลูกในท้อง

แม่นาคพระโขนง เป็นผีตายทั้งกลม(ไม่ใช่ตายท้องกลม) หมายถึงหญิงกำลังตั้งครรภ์แล้วตายพร้อมลูกในท้อง (กลม แปลว่า  ปวง,หมด,สิ้น—ตายทั้งกลม คือตายทั้งหมด ทั้งแม่ทั้งลูก)

พงศาวดารมอญพม่า บันทึกเป็นตำนานว่า เมื่อ พ.ศ. 1827 พระเจ้าฟ้ารั่ว(มะกะโท) กษัตริย์มอญให้ขุดหลุมเสาสร้างปราสาทในเมืองเมาะตะมะ

หญิงมีครรภ์คนหนึ่งเดินมาดู แล้วยืนริมหลุม คนทั้งปวงพร้อมกันว่าเป็นราชาฤกษ์ ก็ช่วยกันผลักหญิงมีครรภ์ลงไปในหลุมเสาเอก แล้วตัดเชือกที่ผูกเสาปราสาทให้ขาด เสาเอกก็กระแทกลงหลุมทับหญิงมีครรภ์ตาย โลหิตกระเซ็นขึ้นมากลายเป็นอสรพิษ(นาค?)สี่ตัวสองหน(8 ตัว)เลื้อยขึ้นมาตายปากหลุมเสาเอก 7 ตัว อีกตัวหนึ่งเลื้อยไปตายทางทิศตะวันตก

วัดสีเมือง ที่เวียงจัน มีนิทาน(จากรายงานการสำรวจฯของนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พิมพ์ในพื้นที่ สุวรรณภูมิ สังคมวัฒนธรรม ฉบับวันนี้)ว่า นางสี หญิงมีครรภ์“ท้องไม่มีพ่อ”กระโดดลงหลุมให้เสาหลักเมืองกระแทกทับตายจึงสร้างเมืองเวียงจันสำเร็จ

“สีเมือง” อยู่ในกลุ่มความเชื่อเรื่องแม่สี ที่ปัจจุบันสะกดว่า แม่ศรี มีคำอธิบายอยู่ในหนังสือ ประเพณี 12 เดือนฯ (สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2548 หน้า 70 )จะคัดอย่างสรุปมาดังนี้

แม่ศรี มีศัพท์ 2 คำรวมกัน คือ แม่ เป็นคำพื้นเมืองดั้งเดิมของอุษาคเนย์ กับ ศรี เป็นคำสันสกฤต

คำผสมว่า แม่ศรี นี้ผิด เพราะที่ถูกต้องเขียนว่า แม่สรี เป็นคำจากภาษาเขมร อ่าน “แม่-สะ-รี” ฉะนั้นบางท้องถิ่นในประเทศไทยใกล้เขมรจะเขียนว่า แม่สี ซึ่งถูกต้องใกล้เคียงรากเหง้าเก่าแก่ที่สุด

แม่ ตรงกับคำเขมรว่า  เม  หมายถึง หัวหน้า หรือผู้เป็นใหญ่ เช่น แม่ทัพ แม่น้ำ ฯลฯ

สรี เป็นคำเขมรว่า สฺรี อ่าน เซฺร็ย กลายมาจากคำว่า สฺตฺรี หมายถึง ผู้หญิง

เมื่อรวมเข้าเป็น แม่สรี หรือ แม่สี ก็หมายถึง หญิงผู้เป็นใหญ่ หรือผู้หญิงที่เป็นหัวหน้า

ผู้หญิงที่เป็นใหญ่ หรือเป็นหัวหน้า มีทั่วไปทั้งโลกยุคเริ่มแรก เฉพาะภูมิภาคอุษาคเนย์มีร่องรอยและหลักฐานชัดเจนเป็นที่รู้ทั่วไป เช่น นิทานกำเนิดบ้านเมืองและรัฐทั้งเขมรและมอญ ฯลฯ โดยเฉพาะเขมรมีนิทานเรื่องนางนาค แล้วไทยรับนิทานเรื่องนี้มา ยังเหลือเค้าอยู่ในกฎมณเฑียรบาลชื่อพระราชพิธีเบาะพก ว่าพระเจ้าแผ่นดินต้องบรรทมด้วยแม่หยัวพระพี่ ก็คือ “นางนาค” อย่างเดียวกับนิทานของนครธม

ฉะนั้น แม่ศรีที่ถูกต้องคือ แม่สรี หรือแม่สี หมายถึงบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นผู้หญิง ก็คือ นางนาค นั่นเอง มีเพลงนางนาค ชุดทำขวัญเป็นพยาน

แม่สี คือผีบรรพบุรุษที่ปกป้องคุ้มครองเผ่าพันธุ์บ้านเมืองและรัฐจนถึงราชอาณาจักรที่ทุกคนต้องเซ่นวักไหว้ดีพลีถูก หากละเลยเพิกเฉยก็จะถูกอำนาจเหนือธรรมชาติบันดาลให้ล่มจมถึงล่มสลายได้รับความวิบัติ

ด้วยเหตุดังนี้ คนแต่ก่อนจึงต้องทำพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ที่พูดกันต่างๆว่า พิธีเลี้ยงผี ในวันขึ้นปีใหม่คือเดือนอ้าย แล้วภายหลังเปลี่ยนเป็นมหาสงกรานต์เดือนห้า ด้วยการเชิญผีมา ลงทรง หรือ เข้าทรง เพื่อขอคำทำนายทายทักว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารปีต่อไปที่จะมาถึง (ในเดือน 6 แล้วฝนตกในเดือน 8) จะอุดมสมบูรณ์หรือจะล่มแล้งแห้งตาย จะได้เตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ถูกต้อง

เข้าทรงแม่สี วันสงกรานต์ มีตีโกร่ง, เกราะ, เคาะไม้ ตามวิถีโบราณของชุมชนหมู่บ้านดั้งเดิม

(แสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2547)