Download PDF

ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553

กระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้กรมศิลปากรศึกษาแนวทางจัดตั้งพิพิธภัณฑ์โบราณคดีใต้น้ำ ต้องใช้งบลงทุนสูงราว 50-100 ล้านบาท (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2553 หน้า 23)

นี่เท่ากับทำอย่างคำพังเพยว่า “เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง” ผลคือ ตูดแหก แหลกลาญ ริดสีดวงทวารกำเริบหนัก ดากสวดคารูขี้

กรุณาพิจารณาดูให้ดีๆ เพราะรัฐบาลลงทุนรวมแล้วนับหลายพันล้านบาทจัดสร้างพิพิธภัณฑ์“โบราณคดีเหนือน้ำ”อยู่บนดินทั่วประเทศแท้ๆ ยังมีสภาพเป็นแค่ห้องเก็บของเก่าอย่างมีดีไซน์เท่านั้น ไร้คนเข้าดูทั้งเพื่อการศึกษาและเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติต่างสมเพชเวทนาต่อกิจการพิพิธภัณฑ์ของสยามประเทศไทยมาเกือบร้อยปีแล้ว

นี่ใจคอจะผลาญเงินอีกเป็นร้อยล้านทำห้องเก็บของเก่าอย่างมีดีไซน์ใต้น้ำอีกหรือ? จะมากไปหน่อยไหม?

ต้นเหตุให้พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยไม่ได้ผล ก็เนื่องมาจากการจัดการศึกษาทางโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยังไม่ได้มาตรฐานสากลโลก ทำให้“วิถีคิด”ขาดตก  “วิธีทำ”บกพร่อง แม้อาจารย์นิธิ เอียว         ศรีวงศ์ จะไม่ได้ตั้งใจให้หมายถึงพิพิธภัณฑ์ แต่ข้อเขียนเรื่องม้า, ถนน, และโบราณคดี (ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 8-14 มกราคม 2553 หน้า 26)            ก็เกี่ยวข้องโดยตรง มีความดังนี้

“หลักฐานทางโบราณคดีนั้นอาจเข้าใจได้ ก็ต้องอาศัยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ-สังคมประกอบด้วย

เหตุดังนั้น ฝรั่งจึงจัดวิชาโบราณคดีเป็นสาขาหนึ่งของวิชามานุษยวิทยา

เพราะโบราณคดีนั้นไม่ได้ศึกษาแต่อะไรเก่าๆก่อนสมัยที่มีตัวหนังสือใช้โดยปราศจากจุดมุ่งหมายอะไรอื่น แต่ศึกษาสิ่งเหล่านั้นเพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ในอดีตต่างหาก”

แต่โบราณคดีในประเทศไทยปฏิเสธวิชามานุษยวิทยา ความรู้ที่เอามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศจึงไม่มีเศรษฐกิจ-สังคม, ไม่มีผู้คน, ไม่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม, ไม่มีการค้าทางไกล, โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีการค้าโลกทางทะเล, ฯลฯ

ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์บนเส้นทางการค้าโลกทางทะเล ทำให้ตะวันออกกับตะวันตกมาพบกันบริเวณที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้ ส่งผลให้เกิดการประสมประสานทางชาติพันธุ์และทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย แล้วกลายเป็นสิ่งที่สมมุติเรียกว่าคนไทย, ความเป็นไทย, และวัฒนธรรมไทย

ถ้าไม่รู้จักและไม่มีการค้าโลกทั้งทางบกทางทะเลเสียแล้ว การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์โบราณคดีใต้น้ำของกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรมก็เท่ากับผลาญเงิน 50-100 ล้านบาทเล่นโก้ๆ เหมือนเสี่ย กิมหงวน ไทยแท้ ของ ป.อินทรปาลิต จุดไฟแช็กเผาแบงก์ใบละร้อยเล่นๆแก้เซ็ง

 

ห้องเก็บของเก่าอย่างมีดีไซน์ ไร้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ-สังคม และเส้นทางการค้าโลกทางบก-ทางทะเล

(บน) ห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(ล่าง) ห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง สุพรรณบุรี