Download PDF

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552

หลักสูตรในโรงเรียนทั่วประเทศมีวิชาเรียนซ้ำซ้อนแต่ละชั้นมากกว่า ร้อยละ 30

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเลยให้ครูลดความซ้ำซ้อนลงไป แล้วเอาเวลาที่มีพานักเรียนทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อให้รู้คิด รู้ทำ รู้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์

เคยมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาพูดจาแนะนำอย่างนี้มานานหลายปีมากว่านักเรียนในประเทศไทยถูกบังคับเคี่ยวเข็ญให้อยู่ในห้องเรียนเพื่อ“ท่องจำ”มากเกินไป ทำให้“สมองฝ่อ” ขอให้ช่วยกันพานักเรียนออกไปนอกห้องเรียนบ้าง จะช่วยให้รู้คิด รู้ทำ รู้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ เฉลียวฉลาดขึ้น

แต่ไม่สำเร็จ เพราะผู้มีอำนาจในกระทรวงศึกษากับครูส่วนมาก เติบโตมาจาก“อำนาจครอบงำของห้องเรียน” (เช่น วิถีเถรวาทไทย, เรียนไปเป็นเจ้าคนนายคน, ฯลฯ) เลยมองไม่เห็นโลกกว้างใหญ่ของเสรีชนที่อยู่นอกห้องเรียน ทำให้“กลัว”สิ่งที่ไม่เคยเห็นนั้น

ปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาโดยสรุปว่า“ไม่สำเร็จ” เพราะส่วนสำคัญมากมาจากครูและผู้มีอำนาจในกระทรวงฯเติบโตจาก“อำนาจครอบงำของห้องเรียน” นี่แหละ

ฉะนั้น แม้รัฐมนตรีศึกษาคนนี้จะมี“ดวงตาเห็นธรรม”ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมนอกห้องเรียน แต่ทว่าครูส่วนมากอยู่ใน“อำนาจครอบงำของห้องเรียน” เลยชวนให้วิตกอกใจไม่เป็นสุข ว่าน่าจะสำเร็จยากมาก หรือมิฉะนั้นครูบางคน ก็ประชดประชันเข้ารกเข้าพงส่งไปเลยจนเลอะเทอะ

เช่น ปล่อยนักเรียนออกนอกห้องเรียนโดยไม่แนะนำอะไรเลย เหมือนที่ผ่านมาให้นักเรียนเข้าห้องสมุดโดยครูไม่ชี้ชวนโน้มน้าวเล่านิทานในหนังสือ เด็กนักเรียนเลยเคว้งคว้างหาทางไปต่อไม่ได้

เช่น พานักเรียนเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมเท่ากับทำร้ายนักเรียนซ้ำอีก

เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนไม่น้อยในชนบทตั้งตนเป็น“นาย” แล้วเหยียดครูน้อยเป็น“บ่าว” นอกจากไม่สนับสนุนแล้ว ยังขัดขวางกิจกรรมนอกห้องเรียนของครูน้อย ทำให้นักเรียนชนบทเสียโอกาส

จะแก้ไขอย่างไรให้ครูที่เติบโตจาก“อำนาจครอบงำของห้องเรียน” พานักเรียนทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างสนุกสนานและมีเมตตากรุณา ผมว่ายากมากๆ ยากจนมองไม่เห็นทางแก้ไข คงต้องทำไปแก้ไขไปตามยถากรรมเหมือนเรื่องอื่นๆที่ผ่านมา แต่อย่าหยุด อย่ายอมจำนน

“บางลำพูวิทยา”  บันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนบางลำพู ของ ครูสมปอง ดวงไสว (ผู้ทำเรื่องลำพูต้นสุดท้ายของบางลำพู ลำพู สัญลักษณ์ประวัติศาสตร์บางลำพู) เกี่ยวกับ บ้าน วัด โรงเรียน พระสงฆ์ ศิลปินแห่งชาติ ร้านค้า และคนบางลำพูที่สำคัญ ขรัวยายไข่ อุบาสิกาผู้ใจบุญของวัดบางลำพู
เจ้านายบางลำพู หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร บิดาแห่งเกษตรแผนใหม่ “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง” พระยาอนุศาสน์จิตรกร ผู้เขียนภาพประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดสุวรรณดาราราม อยุธยา
คนบางลำพู ต. เง็กชวน หรือนาย ต. ธันวารชร ผู้สร้างประวัติศาสตร์วงการแผ่นเสียงไทยแผ่นเดียวในโลก สมใจนึกบางลำพู ร้านที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของบางลำพู เชื่อหรือไม่แม้แต่ราชาลูกทุ่ง สุรพล สมบัติเจริญ ยังแจ้งเกิดที่บางลำพู?
หาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์, รังสิต), ร้านหนังสือมหาจุฬาฯ  ท่าพระจันทร์, ร้านหนังสือมหามกุฏราชวิทยาลัยและร้านหนังสือเดินทาง ถนนพระสุเมรุ ใกล้ผ่านฟ้า ย่านแถวบางลำพู, ร้านริมขอบฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, และ 101/5 หมู่ 3 หมู่บ้านปรารถนา ต. บางคูเวียง อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 11130 โทร/โทรสาร 0 2423 2611 มือถือ 08 7764 8909  e-mail :
som_pongp@hotmail.com