หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552

“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ฟังแล้ว“รื่นรมย์สมอุรา ชื่นตาฟ้าเบิกบาน” แต่ไม่น่าวางใจจะทำได้จริงอย่างที่พูดจาไว้ เพราะระบบราชการไทยเองทำให้วางใจอะไรไม่ได้เลย (มีตัวอย่างมากมาย จนล่าสุดกรณีมาบตาพุดที่ระยอง)

ประกอบกับพรรคประชาธิปัตย์มีวัฒนธรรมเดียวกับราชการไทย คือปล่อยตามยถากรรมของข้าราชการ เลยต้องฟังหูไว้หู แล้วยอมรับว่าอาจไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยอาศัยงบฯไทยเข้มแข็งในการดำเนินงานส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตร และเชิงนิเวศ—ไม่ต้องการให้จมอยู่กับการทำตลาดมากเกินไป เพราะจะย้ำรอยเดิม—แต่ให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น (มติชน ฉบับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 หน้า 7)

ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวที่ควรพัฒนาเชิงสร้างสรรค์อย่างยิ่ง คือเมืองอู่ทอง (ที่ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี) เกี่ยวข้องกับดินแดนสุวรรณภูมิ ศูนย์กลางพุทธศาสนาเก่าสุดของรัฐทวารวดีในประเทศไทย อยู่บนเส้นทาง“การค้าโลก”มาตั้งแต่ต้นพุทธกาล ราว พ.ศ. 1 หรือราว 2,552 ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อย พบโบราณศิลปกรรมจากอาหรับ, เปอร์เซีย, กรีก-โรมัน, ฯลฯ ล้วนมีพลังกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไปข้างหน้าได้ทั้งนั้น

แต่ต้องใช้เวลาเพื่อ “สร้างคน”

อบต. สีขาว เสริมสร้างรั้วชุมชนฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีข้อความประพันธ์อย่างบรรเจิดบรรจงลงพิมพ์โฆษณาว่า “การแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ที่สำคัญต้องสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น” (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม-วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 หน้า 3)

อ่านแล้วซาบซึ้ง แต่รู้แก่ใจคนทั่วไปว่านี่เป็นงาน“สร้างภาพ” ต้องอ้างอิงวลี “วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น” เป็นสูตรสำเร็จเหมือนหลับตาท่องนะโมตัสสะ แต่ไม่รู้หมายถึงอะไร?

เพราะท้องถิ่น“เกือบ”ทั่วประเทศไทยถูกครอบงำด้วยคติยึดถือเศษรฐกิจเป็นศาสดา เรียกลัทธิบูชาเศรษฐกิจ หรือลัทธิบูชาจีดีพี แล้วมูมมามบริโภคจนพร้อมจะเยียบย่ำทำลายความเป็นมนุษย์ของคนในท้องถิ่นและคนอื่นๆไม่ละเว้น

แต่ผมไม่ได้สิ้นหวังไปทั้งหมด จึงยังมีหวังว่าจะได้ อบต. สีขาว ผู้มีดวงตาเห็นธรรมมาร่วมกันผลักดันแลกเปลี่ยนแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ท้องถิ่นสู่สาธารณะเพื่อ“สร้างคน” เช่น เมืองอู่ทอง ฯลฯ นี้ ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

ต้องเร่ง“สร้างคน”ด้วยกิจกรรม“สร้างสรรค์”แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอื่นๆ เพื่อให้มีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไปข้างหน้า

หากไม่ลงทุน“สร้างคน” ก็อย่างพึงหมายจะมีเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง “สร้างสรรค์

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยร่วมกันสร้างคำอธิบายแล้วแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นนั้นๆเป็นเบื้องต้นสุด ผมเคยยกตัวอย่าง อบต. ลอ อ. จุน จ. พะเยา แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้เรื่องเมืองโบราณเวียงลอได้ดีมากๆ

แต่ อบจ., เทศบาล, อบต. อีกหลายแห่งเกือบทั่วประเทศยังแสดงอาการรังเกียจเหยียดหยามความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นความเป็นมาของ“บ้าน”ตัวเอง แต่ชอบแหกปากอวดว่ารักชาติ รักประเทศ แล้วเรียกร้องให้คนอื่นรักชาติ รักประเทศ อย่างงมงายงี่เง่าโดยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ“บ้าน”ตัวเองเลย หนวกหูชิบหาย


ในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น มีรากเหง้าเก่าแก่ของ “วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น” นั้นๆ เมื่อไรจะลงมือศึกษาหาความรู้ล่ะ(ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม-วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 หน้า 3)