หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552

ส.ว. บ้านดอกไม้(กรุงเทพฯ) ส่งเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ ถาม-ตอบ กับ  “คุณเบิ้ม” พนมทวน-หนองขาว(กาญจนบุรี) มาให้อ่านเรื่องลักษณะอุจาดของภูมิทัศน์เจดีย์ยุทธหัตถีที่พนมทวน

แล้วบอกเรื่องวัดบ้านน้อย อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี มีเนื้อความโดยสรุปว่า

“ถึงแม้จะมีหน่วยงานบางหน่วยมาช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้แล้ว ซึ่งทำให้ดูสะอาดเรียบร้อยขึ้น ทว่าองค์พระเจดีย์ก็ยังคงเอียงเสื่อมสภาพตามกาลเวลา พร้อมร่องรอยการถูกผ่าอกบริเวณองค์ระฆังเพื่อควักเอาหัวใจ(ธาตุ)ไปขาย แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาบูรณะให้แข็งแรงตามหลักวิชาการเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการล้มครืนลงมาก็เท่านั้น

    ทัศนะส่วนตัวแล้วหากมัวแต่รอหน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบมาแก้ไขดูแลพระเจดีย์นี้จะทันการหรือไม่ องค์กรท้องถิ่นท่านคิดเห็นประการใดในฐานะที่ท่านอยู่ตรงนั้น หรือได้แค่มองตาปริบๆรอวันล้มขององค์พระเจดีย์แห่งนี้

    เกือบจะเลยเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อไม่ให้พระเจดีย์องค์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์องค์นี้ต้องล้มลงดังใบไม้ที่เตรียมร่วงลงดินในอีกเวลาไม่นานนับจากนี้”

พออ่านจบ ผมก็ไปดูตามที่เขียนบอกมา แต่หลงทางอย่างสมน้ำหน้าตัวเองหลายหน เพราะไม่รอบคอบ จนที่สุดก็ด้นดั้นจนถึงวัดบ้านน้อย เลยเก็บความบอกคณะสำรวจฯให้ไปย่านนี้

ล่าสุดได้อ่านรายงานสำรวจลุ่มน้ำทวน-จรเข้สามพัน ของอาจารย์สุรพล นาถะพินทุ กับอาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ (ทั้งสองท่านจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) ไปสำรวจตรวจสอบพบว่า วัดบ้านน้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต. ดอนเจดีย์ อ. พนมทวน จ.กาญจนบุรี ไม่ห่างจากลำน้ำรางหวาย เป็นวัดที่สำคัญเนื่องจากปรากฏชื่อในพงศาวดารในตอนที่เกี่ยวข้องกับยุทธหัตถีสมัยสมเด็จพระนเรศวร ภายในวัดยังมีกลุ่มโบราณสถานจำนวนหนึ่ง ได้แก่ พระวิหาร, เจดีย์ราย 5 องค์, กำแพงแก้ว, และซุ้มประตู 2 ซุ้ม มีลักษณะเฉพาะแบบท้องถิ่น เชื่อว่าเป็นสกุลช่างของบริเวณพื้นที่กาญจนบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ก็มีร่องรอยการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ในสมัยหลังด้วย

นอกจากนั้นยังสำรวจพบจารึกบนแผ่นอิฐ (ดูในล้อมกรอบ)

เจ้ากระทรวงวัฒนธรรมที่เรียกร้องภาคเอกชนพลเมืองให้ช่วยกันสนับสนุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ขอให้ลงมือวัดบ้านน้อยนี้จงสำเร็จทีเถิด จะได้ตีฆ้องร้องป่าวให้รู้กันออกลั่นไป