Download PDF

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552ราษฎร์เดินนำ ราชดำเนิน หนังสือรวมกวีนิพนธ์การเมืองตลอดปี พ.ศ. 2551 ของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ในเล่มนี้มีกวีนิพนธ์ 2 บท เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยทุกวันนี้และอนาคต

แต่เป็นการเมืองไทยที่“ถูกทำให้ลืม”ด้วยการครอบงำของ“อำนาจ”เหนือพลังพรรณนาโวหารของกวี ทำให้ 24 มิถุนา (2475) กับ 14 ตุลา (2516) หงอยๆ เหงาๆ และงงๆ


ประชาสถาปนา

ยี่สิบสี่มิถุนา                              สองสี่เจ็ดห้าสมัย

สถาปนาประชาธิปไตย            ยังไม่ไปถึงไหนเลย

ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง                    ผีสตางค์มันเข้าเกย

ซื้อประชาไปผ่าเผย                 แล้วนั่งแท่นขึ้นครองเมือง

ตัวตายก็ตัวแทน                       เป็นส่ำแสนเข้าหนุนเนือง

ใช้รัฐธรรมนูญเปลือง               เป็นเครื่องมือพวกสามานย์

กลับผิดให้เป็นถูก                    แล้วเปลี่ยนถูกเป็นผิดผลาญ

ประโยชน์ชาติก็แหลกลาญ    ให้ต่างชาติเข้าชุบมือ

ชูมือชุบมือเปิบ                         กำเริบสัมปทานถือ

โลกร้อนเป็นไฟฮือ                  ไม่เท่าร้อนประชาชน

อัปเปหิมันออกไป                    พวกหน้าด้านและหน้าทน

จัดตั้งกำลังตน                          กำจัดมารที่ครองเมือง!

สามสิบห้าปี 14 ตุลา

๏ บทเรียนแห่งสิบสี่ตุลาคม                 คือเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่

เป็นเจตนาประชาธิปไตย                      ซึ่งยังไม่เป็นจริง แม้วันนี้

ยังคงความขัดแย้งแห่งความคิด           ยังต่างทิศ ต่างทาง ยังต่างสี

เผด็จการเป็นใหญ่ไปทุกที                    สิทธิ์เสรีประชาธิปไตย ไพล่พลิกแพลง

รัฐธรรมนูญเปื้อนน้ำตามากี่หยด          กี่คราบเลือดปรากฏสยดแสยง

ทุกอำนาจ ทุกมาตรา เป็นตาตะแกรง     ล้วนไหน่หนอนยอนแยง แย่งตีตรา

ปัญญาชนคนชั้นกลาง ยังใบ้เบื้อ          คนรากหญ้าเป็นเหยื่อทุกหย่อมหญ้า

เผด็จการเบ็ดเสร็จ เผด็จสภา                ปล้นประชาธิปไตยไปทุกครั้ง

บรรลุสามสิบห้าปี สิบสี่ตุลา                  วีรชนคนกล้า ประกายหวัง

มือที่รับช่วงธงยังทรงพลัง                    โหมประดังโดยมหาประชาชน

จักสืบทอดเจตนา ประชาธิปไตย          จักโบกธงตุลาชัยไปทุกหน

จักขอดเกล็ดเผด็จการที่ด้านทน          กู้ศักดิ์ศรีความเป็นคน ให้คงคืน

คารวะดวงวิญญาณ ผู้หาญกล้า            คนตุลา คมตุลา ผู้กล้าขืน

อำนาจแห่งคมหอกกระบอกปืน            เพื่อจักยืนหยัดย้ำ ความเป็นไท

พิทักษ์คม แห่งมหาตุลาคม                 สืบทอดเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่

จักช่วงชูธงชัยสะบัดชัย                       สร้างประชาธิปไตย ให้เป็นจริง!

14 ตุลาคม เป็นประวัติศาสตร์การเมืองของไทยที่ถูก“ทำให้ลืม” สาระสำคัญ “เจตนาประชาธิไตย” เหมือน 24 มิถุนายน

แต่แล้วสังคมไทยก็พากันลืมทั้ง 2 เรื่องอย่างเชื่องๆ เลยทำให้เจตนานั้น “ยังไม่เป็นจริงแม้วันนี้”

ราษฎร์เดินนำ ราชดำเนิน รวมกวีนิพนธ์ ของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  เล่มละ 120 บาท