หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552


กรุงเทพฯ ไม่มี “มิวเซียมกรุงเทพฯ” ฉะนั้นคนกรุงเทพฯทั้งที่โดยกำเนิดหรือเคลื่อนย้ายจากที่อื่นจึงไม่รู้ว่ากรุงเทพฯ มาจากไหน? เมื่อไร? ทำไม? เลยได้แต่อยู่อาศัยกิน กิน ขี้ ปี้ นอน โดยไม่มีความผูกพันและไม่รู้สึกภาคภูมิใจอะไร
ความรักท้องถิ่นย่อมไม่มีหรือมีนิดหน่อยพอไม่เสียหน้า
การพัฒนาภูมิสถานของกรุงเทพฯย่อมไม่ได้รับความร่วมมือหรือร่วมนิดหน่อยพอให้พ้นๆไป ไม่เสียมารยาท
นิวยอร์ค มีความหนาแน่นและซับซ้อนกว่ากรุงเทพฯหลายเท่า มีความกักขฬะมากกว่ากรุงเทพฯ  และมีสิ่งเลวร้ายน่าจะยิ่งกว่ากรุงเทพฯ  แต่นิวยอร์คมีทั้ง Metropolitan Museum แล้วยังมี Natural History Museum กับมิวเซียมประวัติศาสตร์นิวยอร์ค โดยเฉพาะด้วย และมีมานานนับร้อยปีแล้ว
มิวเซียมประวัติศาสตร์นิวยอร์ค นอกจากจัดแสดงประวัติศาสตร์ภูมิสถานนิวยอร์คตั้งแต่ยุคอินเดียนแดงยังไม่มีนิวยอร์คแล้ว ยังจัดแสดงให้เห็นแรงงานชาวต่างชาติ เช่น คนจีน ฯลฯ มีส่วนสำคญสร้างนิวยอร์คให้รุ่งเรือง มั่งคั่ง มั่นคง จนเดี๋ยวนี้
นอกจากนั้นยังพิมพ์หนังสือ, เอกสาร, แผ่นพับ, ฯลฯ และทำ“สื่อ”ต่างๆเผยแพร่ให้คนนิวยอร์คกับนักท่องเที่ยวรู้ความเป็นมาตลอดเวลา
ฉะนั้นคนทุกชาติพันธุ์ในนิวยอร์คมีความผูกพันกับภูมิสถานสาธารณะของนิวยอร์ค แล้วเชิดชูบูชานิวยอร์คด้วยความจงรักยิ่ง
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เคยสถาปนากรุงเทพฯศึกษาเมื่อหลายปีก่อนด้วยเป้าหมายคล้ายๆที่ผมเล่าเรื่องนิวยอร์คนี่แหละ แต่พอผู้บริหารชุดนั้นเปิดตัว“ตีปี๊บ”แถลงข่าวให้สื่อมวลชนไปเสนอข่าว “ได้หน้า”สมปราถนาแล้วก็ลืม จนเลิกไปเอง หรือไปเป็นขยะอยู่ใต้พรมผืนไหน ตรงไหน ไม่มีใครรู้
“มิวเซียมกรุงเทพฯ”ที่เคยพูดจาตกลงกันไว้อย่างแข็งแรง ว่าจะเริ่มอย่างง่ายๆเล็กๆ งบประมาณแต่น้อยๆ ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเตรียมจัดแสดง เลยกลายเป็น“ถ่มน้ำลายรดฟ้า”ให้ตกใส่หน้าตัวเองของผู้บริหาร กทม. ยุคนั้นยังเลอะน้ำลายจนบัดนี้ ทำให้ไม่น่าเชื่อถือคำพูดและการกระทำ
“มูลนิธิกรุงเทพมหานคร 2552” ที่จะตั้งขึ้นเร็วๆนี้ อาจมีช่องทางสงเคราะห์ให้ลงมือน้อยๆได้ เพื่อให้มี“มิวเซียมกรุงเทพฯ” ดังมีข่าวลงในมติชน (ฉบับวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 หน้า 10) ความว่า
นายไกรจักร แก้วนิล รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม. เตรียมจัดตั้ง “มูลนิธิกรุงเทพมหานคร 2552” อยู่ระหว่างเตรียมขอจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้
มูลนิธกรุงเทพมหานคร 2552 เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสำนักพระราชวังได้ให้ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. ทำเรื่องเสนอขอพระบรม        ราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นทางการ
ในอนาคต หาก กทม. ต้องการหารายได้ หรืองบประมาณในการดำเนินโครงการใดๆที่ กทม. ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเองได้ มูลนิธิก็จะเป็นหน่วยงานที่สามารถจัดกิจกรรมหรืองานการกุศลเพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินโครงการแทน
รวมทั้งการดำเนินโครงการผ่านมูลนิธิจะช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการขออนุมัติการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น
รองผู้ว่าฯ คนล่าสุด พรเทพ เตชะไพบูลย์ เคยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทวงทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์จากชิคาโกคืนปราสาทพนมรุ้งที่บุรีรัมย์จนสำเร็จ น่าจะเข้าใจเรื่องมิวเซียมอย่างถ่องแท้ และเห็นความสำคัญจริง ก็ควรหารือกับผู้ว่าฯ แล้วผลักดันให้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงอะไรเลย
แต่จะมีผลดีอย่างยิ่งต่อความเป็น Creative City ที่กรุงเทพฯ


“มิวเซียมกรุงเทพฯ” ต้องอธิบายกรุงเทพฯ และคนกรุงเทพฯ เป็นใคร? มาจากไหน? มายังไง? เมื่อไร? ทำไม? ให้อดีตรับใช้ปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต