หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันพุธที่ 30 กันยายน 2552


Creative Economy-Creative Thailand เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย จะก้าวไปข้างหน้าได้ ต้องมี Culture (คัลเจอร์)ใหม่ ให้กล้าคิด“ขบถ-ปลดแอก-แหกคอก-นอกครู” เช่น นักเรียน นักศึกษา ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ฯลฯ หากยอมจำนนอยู่ในวัฒนธรรมเก่าๆเดิมๆ ก็ไปไม่รอด ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเปล่าๆ ขอให้ทำความเข้าใจประสบการณ์จริงต่อไปนี้
“การเปลี่ยนแปลงจำเป็นต่อการพัฒนาสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า
การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดจากนวัตกรรม และนวัตกรรมจำเป็นต้องใช้ “กบฏตลาด”—หมายถึงนักเคลื่อนไหวที่ท้าทายสถานภาพเดิม (status quo) และต่อต้านปัญญาสาธารณ์ (Conventional wisdom)”
ข้อความยกมานี้ได้จากหนังสือวิชาห้าสิบเล่มเกวียน แนะนำห้าสิบหนังสือดี โดย สฤณี อาชาวนันทกุล (สำนักพิมพ์ openbooks พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552 หน้า 270-271) เป็นส่วนที่คุณสฤณีแนะนำหนังสือ Market Rebels โดย Hayagreeva Rao แล้วสรุปตอนท้ายว่า
“เหนือสิ่งอื่นใด ผู้เขียนเชื่อว่าเมื่ออ่าน Market Rebels จบแล้ว ผู้อ่านชาวไทยทุกคนจะพอเข้าใจว่า เหตุใด ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ จึงไม่น่าจะเกิดได้โดยง่ายและโดยเร็วในสังคมที่กลุ่ม status quo ในภาคธุรกิจและการเมืองยังอนุรักษนิยมค่อนข้างมาก มองคนรุ่นใหม่ที่กล้าท้าทายขนบเดิมๆว่าเป็นคนขวางโลกและไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง
แทนที่จะมองว่าพวกเขาอาจเป็นกบฏตลาดที่สามารถผลักดันสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยส่วนผสมของความลุ่มหลงในนวัตกรรมอย่างไม่เห็นแก่ตัว และความฉลาดเฉลียวในการหว่านล้อมให้คนอื่นคล้อยตามด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่”
ผมติดใจคำว่า status quo ที่คุณสฤณียกมา 2 ครั้งในเรื่องนี้ ครั้งแรกมีข้อความเหมือนจะบอกว่าหมายถึง สถานภาพเดิม ครั้งหลังอย่างกับจะบอกว่าหมายถึงอนุรักษนิยมค่อนข้างมาก
แต่มีคำอธิบายอีกชุดหนึ่งอยู่ในคำนำเล่มนี้เองที่คุณสฤณีอ้างถึงบาร์บารา คิงซอลเวอร์ (นักเขียนนิยายชาวอเมริกัน) ที่กล่าวว่า “ปัญญาของคนแต่ละรุ่น ย่อมเป็นปัญญาใหม่เสมอ” แล้วคุณสฤณีเขียนว่า
“ในสังคมที่ ‘ผู้ใหญ่’ หลายคนยังทำตัวแบบผูกขาดความดี ความงาม และความจริง กล่าวหาคนหนุ่มสาวว่าเหลวไหลเลื่อนลอย
แต่ในขณะเดียวกันก็ทำตัวหน้าไหว้หลังหลอก ไม่เคยสร้างแรงบันดาลใจที่แท้จริงอันใดให้กับคนหนุ่มสาว
สื่อส่วนใหญ่ก็นำเสนอแต่สิ่งที่จะทำให้เรตติ้งสูงพุ่งกระฉูดโดยไม่สนใจผลกระทบที่ตามมา
คำถามจึงมีว่า ‘ปัญญาใหม่’ ในคำคมของคิงซอลเวอร์นั้นจะเกิดเป็นมรรคผลที่แท้จริงได้อย่างไร”
ฉะนั้น “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงไม่น่าจะเกิดได้โดยง่ายและเร็ว” ถ้าไม่มี Culture (คัลเจอร์)ใหม่ และถ้าไม่มีเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาใหม่ ให้คนกล้าคิด “ขบถ-ปลดแอก-แหกคอก-นอกครู” แล้วกล้าโยนเครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษาทิ้งไป

    1. นายธนาคารเพื่อคนจน (VERS UN MONDE SANS PAUVRETE) ผู้แต่ง : MUHAMMAD YUNUS  ผู้แปล : สฤณี อาชวานันทกุล สนพ. มติชน พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2551 ราคา 225 บาท
2. เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต (THE LOGIC OF LIFE) ผู้แต่ง : Tim Harford ผู้แปล : สฤณี อาชวานันทกุล สนพ. มติชน พิมพ์ครั้งที่ 3 มิถุนายน 2552  ราคา 220 บาท
3. พลังของคนหัวรั้น (The Power of Unreasonable People)
ผู้แต่ง : JOHN ELKINGTON, PAMELA HARTIGAN ผู้แปล : สฤณี อาชวานันทกุล สนพ. มติชน พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2552  ราคา 230 บาท
4. ความมั่งคั่งปฏิวัติ (REVOLUTIONARY WEALTH) ผู้แต่ง : ALVIN TOFFLER, HEIDI TOFFLER ผู้แปล : สฤณี อาชวานันทกุล สนพ. มติชน  พิมพ์ครั้งที่ 3  สิงหาคม 2552 ราคา 420 บาท