หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552


ภูมิซรอล แปลว่า บ้านต้นสน อยู่ ต. เสาธงชัย อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
อาจารย์รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล (แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) อธิบายว่า ภูมิ เป็นคำในตระกูลบาลี-สันสกฤต แปลว่า แผ่นดิน, หมู่บ้าน ส่วน ซรอล เป็นคำในตระกูลมอญ-เขมร แปลว่า ต้นสน ฉะนั้น ภูมิซรอล เป็นคำผสมของมอญ-เขมร บาลี-สันสกฤต ไม่ใช่คำเขมรล้วน
ภูมิซรอล เป็นชื่อหมู่บ้านภูมิซรอล ตั้งอยู่เขตตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ติดต่อกัน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 มีครัวเรือนประมาณ 600 ครัวเรือน และประชากรประมาณ 1,800 คน คำว่า ภูมิ ซรอล เป็นภาษาเขมร ภูมิ แปลว่า หมู่บ้าน ซรอล แปลว่า ต้นสน รวมความแล้วแปลว่า หมู่บ้านต้นสน หรือจะเรียกว่าหมู่บ้านสน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำนา และหาของป่าขายเป็นอาชีพเสริม
(คอลัมน์สรรสาระ ในไทยโพสต์ ฉบับวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 หน้า 4)

ชื่อบ้านนามเมืองในประเทศไทย มีทั้งที่เป็นคำในตระกูลไทย-ลาว ล้วนๆ และมีทั้งผสมคำอื่นๆ เช่น บาลี-สันสกฤต, มอญ-เขมร, ชวา-มลายู, ฯลฯ เพราะมีที่มาต่างๆกันหลากหลายมาก ล้วนมีความหมายบอกประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆ
แต่ระบบการศึกษาไทยรังเกียจประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เลยไม่ใส่ใจแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้นี้ นานเข้าก็ลืมหมดสิ้น กลายเป็นไร้ราก
แม้กระทรวงวัฒนธรรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องอย่างนี้โดยตรงก็ไม่เอาใจใส่ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ตอนที่มีเลขาธิการชื่อ ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เคยเริ่มทำไว้ แต่คนมาทีหลังยกเลิกไปเพราะขาดวิสัยทัศน์เรื่องอย่างนี้ ในที่สุดส่งผลให้พวกไม่รู้ที่มาที่ไปของท้องถิ่นแสดงอาการดูถูกเหยียดหยามภาษาถิ่นอันหลากหลาย มีตัวอย่างเรื่องชื่อบ้านภูมิซรอลอยู่ในมติชน (ฉบับวันพุธที่ 23 กันยายน 2552 หน้า 1 ต่อหน้า 12) จะยกมาดังนี้
นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว. สรรหา กล่าวว่า
“อยากให้เปิดอุทยานฯเขาพระวิหารให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเที่ยว และให้พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่สาธารณะ ให้ประชาชนทั้ง 2 ฝ่ายใช้ประโยชน์ร่วมกัน
แต่ต้องพิจารณาแยกพื้นที่นั้นออกจากหมู่บ้านภูมิซรอล แล้วควรเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ เพราะชื่อนี้เป็นภาษาเขมร ที่แปลเป็นไทยว่าแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ แสดงว่าประชาชนชาวเขมรอุดมสมบูรณ์ ไม่ใช่ประชาชนไทยสมบูรณ์”
คำเขมร มีอยู่ในราชาศัพท์ เพราะกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาสืบจากราชวงศ์ “ขอม”ที่ปกครองกรุงละโว้(ลพบุรี) ตรัสภาษาเขมร แล้วมีคำเขมรในวรรณคดีโบราณต่างๆจำนวนมาก
ชื่อบ้านนามเมืองเขตอีสานใต้ ตั้งแต่นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี มีภาษาเขมรปนอยู่ด้วยทั้งนั้น รวมทั้งเทือกเขาพนมดงเร็ก ก็เป็นภาษาเขมร แปลว่า ภูเขาไม้คาน
ชื่อปราสาทว่า “พนมรุ้ง” เป็นภาษาเขมร
จังหวัดฉะเชิงเทรา, แม่น้ำบางปะกง, คลองแสนแสบ, ทะเลสาบ, ฯลฯ เป็นภาษาเขมร จะเปลี่ยนเป็นไทยให้หมดเลยไหมล่ะ?
แต่—แน่ใจหรือว่าถ้อยคำภาษาที่พูดจาในชีวิตประจำวันทุกวันนี้เป็นคำไทย? เพราะเห็นมีแต่คำลาวปนคำมอญคำเขมร ฯลฯ
เรื่องเหล่านี้เป็นคำร่วม, ภาษาร่วม, วัฒนธรรมร่วมของสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์มาแต่ยุคดึกดำบรรพ์ไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว แต่แยกกันหรือถูกทำให้แยกกันเด็ดขาดในยุคล่าอาณานิคมราว 100 ปีมานี้เอง เลยส่งผลให้ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงไม่จบสิ้น
ฉะนั้นต้องเร่งแก้ไขโดยแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของสุวรรณภูมิที่ไม่เป็นอาณานิคม


 เหตุการณ์รุนแรงบริเวณภูมิซรอล กรณีปราสาทพระวิหาร เมื่อ 19 กันยายน 2552