หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552

มีผู้ใจบุญอยากพิมพ์แจกเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองอุบลราชธานี อย่างอ่านง่ายๆ สบายมากๆ

ผมรับปากเขียนให้เปล่าๆโดยไม่คิดค่าแรง เพราะท่านผู้ใจบุญกรุณาให้เกียรติก็นับว่ามีค่ามากแล้ว แต่ไม่รับปากว่าจะอ่านง่ายๆ สบายมากๆ เพราะทำยาก

เมื่อรับปากรับคำผู้ใจบุญแล้ว เลยต้องอาศัยพาหนะที่คุณขรรค์ชัย บุนปาน ประธานฯมติชน จัดไว้ให้ปฏิบัติภารกิจของชีวิตคือเดินทางแสวงหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองอุบลฯมาแบ่งปันและเผยแพร่สู่สาธารณะ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม แล้วรีบกลับวันอาทิตย์วันที่ 30 สิงหาคม จะมาดูม็อบ แต่ม็อบไม่มา เลยไม่มีม็อบ

ดอนมดแดง ปัจจุบันอยู่เขต อ. ดอนมดแดง จ. อุบลฯ เป็นเกาะหรือดอนที่มีลำน้ำมูลขนาบสองข้าง มีประวัติบอกว่าเจ้าพระวอฯขัดแย้งทางการเมืองกับเจ้าจำปาสัก เลยยกมาซ่องสุมผู้คนอยู่ดอนมดแดง ขอเป็นเมืองขึ้นกรุงธนบุรี เมื่อราว พ.ศ. 2319 พระเจ้าตากก็โปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ดอนมดแดงนั้น

แต่ปีรุ่งขึ้น กองทัพเวียงจันก็มาตีได้ แล้วจับพระวอฯฆ่า บ้านเรือนที่ดอนมดแดงก็เพพังพ่ายไป

ปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณดอนมดแดง แล้วก่อสร้างรั้วล้อมพื้นที่มีอาคารโล่งโถง หวังจะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และการเกษตรกับเป็นอย่างอื่นๆอีก

แต่มีแค่ก่อสร้างอาคารต่างๆไว้ ยังไม่มี“เนื้อหา”อะไร นอกจากแผ่นหินอ่อนสลักข้อความ 12 บรรทัด แล้วมีชื่อคนร่างข้อความพร้อมสถาบัน โดดเด่นมาก น่ายกย่อง

ห้วยแจะระแม อยู่เขต อ. เมืองอุบลฯ เส้นทางไป อ. เขื่องใน—ไป จ. ยโสธร มีในเอกสารว่าพระปทุมสุรราชภักดี (คำผง) ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าตาก ให้ย้ายจากจำปาสักมาตั้งบ้านเรือนในพระบรมโพธิสมภารตรงย่านนี้ต่อเนื่องไปทางปลายสบน้ำมูล

ต่อมาในแผ่นดินรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ยกฐานะบ้านห้วยแจะระแม ขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานี แล้วมีพัฒนาการสืบมาเป็นจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบัน

ถนนจากในเมืองอุบลฯ พ้นสะพานข้ามห้วยแจะระแม จะมีประตูเมือง อุบลฯ เพิ่งสร้างใหม่ ลงทุนสูงมากเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาทางร้อยเอ็ด, ยโสธร  แต่ไม่มีแบ่งพื้นที่บอกความเป็นมาของบริเวณห้วยแจะระแมที่อยู่ใกล้ๆ

พิพิธภัณฑ์เมืองอุบลฯ เป็นประเภทประวัติศาสตร์ศิลป์แบบอาณานิคม คือไม่ให้ความสำคัญประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอุบลฯ ที่เกี่ยวกับดอนมดแดง, บ้านแจะระแม, และเรื่องอื่นๆ เช่น ผีบุญ ที่ อ. ตระการพืชผล จ. อุบลฯ เป็นต้น

พลังทางปัญญาสร้างสรรค์ของชาวอุบลมีมาก ดูได้จากงานช่างและงานวรรณกรรมกับการละเล่นต่างๆ ล้วนมีค่ามหาศาลต่องาน Creative Thailand

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองอุบลฯ เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์เหล่านั้น แต่หน่วยงานท้องถิ่น “เห็นกงจักร เป็นดอกบัว” เลยลงทุนสร้าง“กงจักร” ประตูเมืองปลอมๆ แทนที่จะทำ“ดอกบัว” อธิบายแหล่งกำเนิดเกิดเป็นอุบลฯที่ดอนมดแดงและห้วยแจะระแม

รั้วแข็งแรง ก่อล้อมพื้นที่กว้างขวางของดอนมดแดง ที่ ต. ดอนมดแดง อ. ดอนมดแดง จ. อุบลฯ มีอาคารโล่งโถงและห้องน้ำ พร้อมป้ายข้อความหินอ่อนอยู่ข้างใน

ประตูเมืองอุบลฯ สร้างปลอมๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว อยู่ใกล้สะพานข้ามห้วยแจะระแม อ. เมือง จ. อุบลฯ แต่ไม่มีประวัติศาสตร์ห้วยแจะระแมที่อยู่ใกล้ๆประตูเมืองปลอมๆ