Download PDF

“ขอมละโว้”

สร้างกรุงศรีอยุธยา

ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552

ไม่มี“ชนชาติขอม”อยู่ในโลก—“ขอม”เป็นชื่อทางวัฒนธรรม—ใครๆก็เป็น“ขอม”ได้ ถ้านับถือพราหมณ์ หรือมหายาน 

นี่เป็นข้อความชื่อเรื่องที่ลงในพื้นที่สุวรรณภูมิสังคมวัฒนธรรม(ส่วน ประชาชื่นในมติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552) แล้วยังเขียนในคอลัมน์สยามประเทศไทยในวันเดียวกันอีกว่า คนที่เป็น“ขอม”คือบรรพชนทั้งของคนไทยและคนเขมร

คำว่า “บรรพชน” ตรงนี้หมายถึงคนที่อยู่ในวัฒนธรรมขอม ไม่ใช่“ชนชาติขอม” เพราะไม่มี“ชนชาติขอม” ชาติพันธุ์ขอมก็ไม่มี

หากผมเขียนคลุมเครือจนทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นอย่างอื่นก็ขอประทานโทษไว้ตรงนี้ แล้วกรุณาเข้าใจตามนี้ แต่ถ้าจะคลาดเคลื่อนอีกก็ต้องแก้ไขอีกร่ำไป โดยไม่รังเกียจจะแก้

คนนับถือศาสนาคริสต์ เรียกคริสต์ คนนับถือศาสนาอิสลามเรียกแขก แต่ไม่มีชนชาติคริสต์(หรือชาติพันธุ์คริสต์) และไม่มีชนชาติแขก(หรือชาติพันธุ์แขก) ฉะนั้นชนชาติขอมย่อมไม่มี รวมทั้งไม่มีชาติพันธุ์ขอม

“ขอมละโว้”(ลพบุรี) เป็นประเด็นที่มีปัญหามากที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย เริ่มตั้งแต่“ขอมสบาดโขลญลำพง”จากเมืองละโว้ ยกพลขึ้นไปยึดครองกรุงสุโขทัย(มีในจารึกวัดศรีชุม สุโขทัย)

แต่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ไม่นับขอมสบาดฯเป็นกษัตริย์รัฐสุโขทัย ทั้งๆมีอำนาจครองอยู่จริงในช่วงเวลาหนึ่ง(เหมือนกรณีขุนวรวงศาธิราชกับเจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ แห่งกรุงศรีอยุธยา)

เหตุก็เพราะมีอคติต่อเขมร ดูถูกเหยียดหยามเขมร เลยสร้างให้ขอมสบาดฯเป็นผู้ร้าย กลายเป็นประวัติศาสตร์บาดหมาง สร้างบาดแผล สืบถึงทุกวันนี้

“ละโว้” เป็นชื่อเมืองร่วมสมัยปราสาทนครวัด มีจารึกและภาพสลัก(รูปร่างหน้าตาท่าทางและวัฒนธรรม อย่างที่เราเรียกว่า“เขมร” นั่นแหละ) เป็นที่รับรู้ทั่วกันว่าละโว้เรืองอำนาจเป็นรัฐขนาดใหญ่เรียกรัฐละโว้ มีศูนย์กลางอยู่ลพบุรี แต่หลัง พ.ศ. 1600 ย้ายราชธานีลงมาอยู่“อโยธยาศรีรามเทพนคร” บริเวณที่เป็นอยุธยาในสมัยหลัง แต่ยังเรียกที่เดิมว่าเมืองละโว้

จนถึงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯเปลี่ยนนามละโว้เป็นลพบุรีตามคติรามเกียรติ์ ลพบุรีจึงเป็นเมืองบริวารของกรุงศรีอยุธยาแทนชื่อละโว้ตั้งแต่แผ่นดินพระนารายณ์ฯลงมา

ฉะนั้นจึงไม่เคยมี“อาณาจักรลพบุรี”อย่างที่พูดกันทั่วไป (ดูใน X-Cite ไทยโพสต์ ฉบับวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2552 หน้า 3)

“ขอมละโว้”นี่เองเป็นบรรพชนของราชวงศ์ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยา

พูดตามประสาประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยก็คือ พระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองละโว้ หมายความว่ารัฐละโว้เป็นจุดกำเนิดกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าอู่ทองที่สถาปนากรุงศรีอยุธยามาจากเมืองละโว้หรือลพบุรี

ฉะนั้นละโว้เก่าแก่กว่าอยุธยาไม่น้อยกว่า 1,000 ปี หรืออาจมากกว่านั้นอีก เพราะดินแดนละโว้มีคนตั้งหลักแหล่งตั้งแต่ราว 4,000 ปีมาแล้ว

ส่วนที่มีราชการจะยื่นขอมรดกโลกให้ลพบุรีหรือละโว้ หรืออย่างไรก็ตามใจโลกทุนนิยม แต่ไม่ควรพูดเรื่อยเปื่อยให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าลพบุรีเป็นอาณาจักร มีที่มาอยู่ในยุคเดียวกับอยุธยา(กรุณาอ่านเนื้อร้องเพลงอยุธยาอย่างง่ายๆในล้อมกรอบที่เอามาพิมพ์ไว้ด้วย จะได้เข้าใจ)

สถาบันการศึกษาทั่วประเทศควรแบ่งปันเผยแพร่ความรู้ตรงไปตรงมาว่า ละโว้หรือลพบุรีเป็นที่ให้กำเนิดกรุงศรีอยุธยา หรือลพบุรีสถาปนากรุงศรีอยุธยา

 

เพลง            อยุธยา

ทำนอง รำวง

เนื้อร้อง          สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

๏ อยุธยา                        นามเต็มว่ากรุงเทพ

ทวารวดี                                ศรี อยุธยา

สืบทวา                                 รวดี มีมา

สืบละโว้อโยธยา                     ศรีรามเทพนคร

๏  แห่งแรก                           อาณาจักรสยาม

เริ่มนาม                                คนไทยที่นี่ก่อน

เครือญาติชาติพันธุ์                 ประชากร

ผสมเผ่าพระนคร                     กรุงศรีอยุธยา

                                           6 พฤศจิกายน 2548