Download PDF

ฉบับประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552

คำแปลและความหมายจากภาษามลายูของสี่จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล ที่ผมยกร่างให้ ศอ.บต. (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) ไปใช้งานแบ่งปันความรู้ (แต่จะใช้จริงหรือไม่? ไม่ทราบ เพราะเขาเงียบหายไป ยังไม่บอกให้รู้) ผมสรุปจากข้อเขียนค้นคว้ารวบรวมของอาจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์ ดังบอกให้รู้อยู่ในเว็บไซต์ www.sujitwongthes.com

ขอให้ผู้อ่านเข้าใจตามนี้ด้วย เพราะผมไม่เก่งกล้าสามารถรู้คำมลายูได้ขนาดนั้น

มีจดหมายจากอาจารย์วีระ บุณยะกาญจน แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขียนบอกเก้าเล่าสิบมาดังนี้

ผมอ่านหน้าประชาชื่น ในมติชนรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2552 มีกรอบข้อความลำดับประวัติของชื่อจังหวัด 4 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล น่าสนใจมาก ทำให้ทราบความหลากหลายของที่มาชื่อเมืองเหล่านั้น

ผมย้ายมาทำงานที่จังหวัดมหาสารคาม 40 ปีแล้ว (ย้ายมาเมื่อ พ.ศ. 2512) สงสัยที่มาของชื่อ “มหาสารคาม” สอบถามผู้รู้ที่รู้จริงบ้าง เดาเอาบ้าง ล้วนแต่ได้คำตอบจากการสันนิษฐานทั้งสิ้น หาหลักฐานอะไรยืนยันไม่ได้ ทั้งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถ้าท่านกรุณาหาหลักฐานเขียน(ร่าง)ประวัติชื่อที่มาของ “มหาสารคาม” เผยแพร่จะน่าสนใจมาก

งานต่อไป ช่วยประสานโครงการมติชนอาสา “แบ่งปันความรู้ ฯ” จัดสัมมนา หาข้อยุติให้ยอมรับกันได้ บันทึกไว้คู่กับประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นระดับการศึกษาพื้นฐานต่อไป จะเป็นประโยขน์มหาศาล | วีระ บุณยะกาญจน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาสารคาม สะกดเพี้ยนจากเดิมว่า“มหาสาลคาม” ที่ยืมคำบาลีมาผูกศัพท์ใหม่ขึ้นจากชื่อท้องถิ่นดั้งเดิมว่า “กุดยางใหญ่” (เรียกเพี้ยนเป็น กุดนางใยก็มี)

ข้อความนี้ผมสรุปจากบทความเรื่อง ที่มาของชื่อเมืองมหาสารคาม โดย ธีรชัย บุญมาธรรม แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (พิมพ์ในศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 23 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 หน้า 124-127) มีรายละเอียดอธิบายเหตุผลและที่มาทุกอย่าง ขอให้ค้นหาไปอ่านกันเอง

ผมเคยเขียนถึงเรื่องชื่อมหาสารคามหลายครั้ง เคยยกไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็หลายหนหลายปีซ้ำๆกัน ว่าขอให้สถาบันสรุปสั้นๆง่ายๆแล้วพิมพ์เป็นแผ่นปลิวเผยแพร่ให้อาจารย์และนักศึกษาจนถึงประชาชนทั่วไปในตลาดมหาสารคามได้อ่าน แล้วนำไปบอกต่อทั่วทั้งอำเภอต่างๆในจังหวัด หรือเอาเอกสารนั้นแจกให้โรงเรียนทั่วจังหวัดยิ่งดี

แต่ครูบาอาจารย์ไม่เอาใจใส่เอง จะไปโทษใครล่ะ?

คุณขรรค์ชัย บุนปาน บอกให้ผมเอาเรื่อง ที่มาของชื่อมหาสารคาม โดยอาจารย์ธีรชัย บุญมาธรรม ลงพิมพ์แบ่งปันความรู้และเผยแพร่ในศิลปวัตนธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 นานแล้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคามควรออกแรงคัดไปจัดสัมมนากันเองบ้างถึงจะถูกต้องดีงาม

สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ตรงไหน? ควรค้นคว้าหาประวัติความเป็นมาของชื่อบ้านนามเมืองของพื้นที่นั้นๆเป็นเรื่องแรก แล้วเรียบเรียงง่ายๆสั้นๆ แจกจ่ายแบ่งปันเผยแพร่ออกไปให้กว้างขวางที่สุด

แต่ไม่มีสถาบันไหนเอาใจใส่เรื่องดีๆอย่างนี้ เห็นมีแต่ขยันเปิดวิชาใหม่สอนภาคพิเศษหลอกอาซิ้ม-อาซ้อ เพื่อให้อาจารย์ได้ค่าสอนเพิ่มเป็นก้อนโตๆทั่วประเทศ

260852

(ที่มา : ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 23 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 หน้า 124-127)