Download PDF

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2552

วิธีแบ่งปันเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ ผมเคยเบียดเบียนตัวเองด้วยการลงทุนเงินสดที่เก็บออมไว้ เปิดเว็บไซต์สุวรรณภูมิให้ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กับเว็บไซต์สุนทรภู่ให้พระสงฆ์ในวัดแห่งหนึ่ง ด้วยพาซื่อคิดว่าจะเป็นประโยชน์ แล้วจะได้ร่วมกันแบ่งปันเผยแพร่ความรู้เรื่องนั้นๆสู่สาธารณะให้กว้างขวาง

แต่เข้าใจผิดหมด เพราะทั้งครูบาอาจารย์กับภิกษุสงฆ์ไม่ต้องการแบ่งปันเผยแพร่ความรู้อะไรทั้งนั้น ต้องการรายได้อย่างเดียว ผมเลยเลิกทำ เลิกยุ่งเกี่ยวกับครูบาอาจารย์และพระสงฆ์พวกนี้อีก

คิดว่าเข็ดหลาบงานทำเว็บไซต์เพื่อสาธารณะ เลยขอร้องผู้บริหารห้องสมุดประชาชนฯที่ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี เปิดเว็บไซต์ศรีมโหสถ จะได้แบ่งปันเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับประวัติความเป็นมาของ อ. ศรีมโหสถ ซึ่งมีมาก ผมอาสาหาข้อมูลให้ทั้งหมดไม่ต้องเสีย เงินจ้าง

แต่เขาไม่ทำ นานเป็นปีๆก็ไม่ทำอะไร ที่ทำก็ขาดๆหายๆ เพราะไม่ชำระค่าพื้นที่อะไรต่อมิอะไร ผมไม่อาจรู้ได้ด้วยเป็นของราชการ แล้วพวกเขาก็ไม่อยากให้พวกไพร่รู้

สรุปว่าไม่ได้เรื่อง ไม่ได้รส จึงไม่ได้ความรู้อะไร เลยตัดสินใจ“กูทำของกูเอง       ก็ได้วะ”
ผมรวบรวมเงินสดครั้งใหม่ให้พรรคพวกช่วยประสานงานทำเว็บไซต์ศรีมโหสถ แล้วอธิบายอย่างจ๋องๆว่า เพื่อท้องถิ่น แผ่นดินเกิด ของกูเอง

พรรคพวกท้วงติงว่าถ้าเว็บไซต์ชื่อ srimahosot ไม่มีใครเข้าไปดูหรอก เพราะไม่รู้จักชื่อนี้มาก่อน ไม่รู้จะดูอะไร? ทำไม? เลยไม่เข้าเว็บนี้ดีกว่า

ด้วยเหตุผลต่างๆนานา ทำให้ต้องยอมจำนนพรรคพวก แล้วยอมเปิดเว็บไซต์ในชื่อตัวเองว่า www.sujitwongthes.com/srimahosot

พรรคพวกที่ว่าคือ อาจารย์อติภพ ภัทรเดชไพศาล (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล) กับคุณหนูพันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร(นักค้นคว้าอิสระ) ขณะนี้เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นศรีมโหสถนี้

ส่วนผมไม่รู้อะไรเลย แค่เว็บไซต์ก็เปิดไม่ได้แล้ว เพราะสติปัญญาและสมองหยุดพัฒนา จึงไม่เคยดูเว็บไซต์ใดๆในโลกแม้แต่ในชื่อตัวเอง

ประวัติศาสตร์อาณาจักรพวน ของ เจ้าคำหลวง หน่อคำ ที่มอบให้คุณพันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร ถอดจากความลาวเป็นความไทย แล้วเอาขึ้นเว็บไซต์เพียงครึ่งเล่ม เมื่อ 3 เมษายน 2552 ขณะนี้เอาขึ้นเว็บไซต์จบเล่มเรียบร้อยแล้ว

ใครที่อ่านค้างไว้ขอเชิญเปิดอ่านต่อได้จนจบ มี 258 หน้า A4
พรรณพืชในประวัติศาสตร์ไทย ของ ดร. สุรีย์ ภูมิภมร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2548 ในเล่มนี้มีเรื่อง พระศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้ที่มีคนกราบไหว้มากที่สุดในโลก ผมได้ขออนุญาตคัดมาขึ้นเว็บไซต์แล้ว เพราะที่ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ขนาดใหญ่มาก ทำให้บริเวณรอยต่อ จ. ปราจีนบุรี-จ. ฉะเชิงเทรา ตามเส้นทางพระเจ้าตาก ได้ชื่อว่า ดงศรีมหาโพธิ์

น่าเสียดายที่ผู้ว่าฯปราจีนบุรี ไม่เข้าใจแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เลยมอบให้หน่วยราชการล้าหลังทางวัฒนธรรมไปทำงานปรับปรุงลานรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ เวรกรรมชาวบ้านจริงๆ อพิโถ่!

นอกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้ว เว็บไซต์นี้ยังมีรูปและคำอธิบาย พระนิรันตรายทองคำ ยุคทวารวดี พบที่เมืองมโหสถ ตลอดจนโบราณศิลปวัตถุอื่นๆด้วย เข้าพรรษานี้ควรหาเวลาเปิดดูให้หมด

คุณเปิ้ล รัชนีย์ (แห่งเจตนารมณ์ภัณฑ์ อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี) อยากรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อ. บ้านสร้าง (จ. ปราจีนบุรี) ผมเรียบเรียงให้แล้วอยู่ในเว็บไซต์ ใครๆก็เข้าไปอ่านหรือเอาไปใช้งานได้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์