หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552

มีผู้ชอบสนุกกับตัวเลข เลยพยายามเสกสรรปั้นแต่งตัวเลขมาให้คิดกันเล่นแก้เครียดยามเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก เผอิญผมไม่สนุก

“อีก 7 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีอายุครบ 777 ปี—”

“ค.ศ. 2015 จะเป็นปีที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของไทยมาก คือครบ 777 ปี นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี และเป็นสยามประเทศ”

“เวลานั้นทำให้อาณาจักรศรีวิชัยสมบูรณ์แบบ ซึ่งก็คืออาเซียนในปัจจุบัน”

“ใน 7 ปีข้างหน้า เราจะทำอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดความภูมิใจในสยามประเทศ เพื่อจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาอวดแก่สายตาชาวโลกและนักท่องเที่ยวทั้งหลาย

เป็นการตอกย้ำให้คนไทยได้ตระหนัก และภูมิใจในความเป็นไทย”

ข้อความที่ยกมานี้มีอยู่ใน กรุงเทพธุรกิจ (บทความเรื่อง Creative City ความหวังของตลาดท่องเที่ยว ฉบับประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552 หน้า 11)

ถ้าพิจารณาข้อความตามที่ยกมาว่า ค.ศ. 2015 คือ พ.ศ. 2558 ครบ 777 ปีสยามประเทศ หรือครบ 777 ปีประเทศไทย แสดงว่าสยามประเทศหรือประเทศไทย แรกมีขึ้นราว พ.ศ. 1781 จะครบ 777 ปี ใน พ.ศ. 2558

พ.ศ. 1781 มาจากไหน? มีคำตอบในหนังสือ ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด รวมบทนิพนธ์ “เสาหลักทางวิชาการ” ของ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร (สำนักพิมพ์มติชน รวมพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549 หน้า 43) ในบทความเรื่องประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย มีประเด็นหลักว่าราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัยเริ่มที่ —

“พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เริ่มเสวยราชย์ พ.ศ. 1781 สวรรคตปีใดไม่ปรากฏ”
แต่มีปัญหาดังนี้

กรุงสุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย

ราชวงศ์พระร่วง ไม่ใช่ราชวงศ์แรกที่เป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัย

รัฐสุโขทัย ไม่ใช่สยามประเทศ และไม่ใช่ประเทศไทย

“ศรีวิชัย” ล่มสลายไปนานแล้วก่อนมีรัฐสุโขทัย

อันที่จริงก็เป็นเรื่องดีถ้ามีกิจกรรมแบ่งปันความรู้ แล้วเผยแพร่สู่สาธารณะ แต่ไม่ดีแน่ถ้าความรู้นั้นสร้างขึ้นใหม่อย่างผิดๆปลอมๆ

อาเซียนในอนาคตมีงานสำคัญต้องทำ คือ“ชำระประวัติศาสตร์อาเซียน”ให้หลุดพ้นจากประวัติศาสตร์แบบอาณานิคมที่อาเซียนใช้งานอย่างงมงายมานานราว 100 ปี

ประวัติศาสตร์อาเซียนที่ค้นคว้าแล้วเขียนตามพยานหลักฐานพื้นเมืองโดยคนอาเซียนเอง จะกระตุ้นให้คนอาเซียนเข้าใจกันมากขึ้น แล้วลดความขัดแย้งให้เหลือน้อยลง เพื่อเจรจาหาสันติภาพได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างอันตรายขณะนี้คือกัมพูชากับไทยขัดแย้งกันเรื่องปราสาทพระวิหาร เพราะยึดถือตำราประวัติศาสตร์แบบอาณานิคมที่เจ้าอาณานิคมแต่ง“วางยา”ไว้ให้บาดหมางแล้วเข่นฆ่าอาฆาตกัน ประวัติศาสตร์แบบอาณานิคม “บงการ” ให้ผู้มีอำนาจสั่งการปะทะกัน

มาร่วมกันแก้ไขความขัดแย้งให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคนี้ก่อนเถอะ อย่าเอาแต่“งก”ค้ากำไรบนความทุกข์ยากของคนอาเซียนเลย

10-07-52

สุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย, สุโขทัยไม่ใช่สยามประเทศ และไม่ใช่ประเทศไทย,
 ฯลฯ กรุณาอย่ามั่วนิ่ม (สุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.
2527)