หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552

“แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” เป็นชื่อโครงการเครือมติชนอาสา ที่ท่านประธานฯขรรค์ชัย บุนปาน ประกาศเป็น“ของดีมีอยู่”ในมติชนสุดสัปดาห์ฉบับวางตลาดขณะนี้ แล้วมีคำอธิบายสังเขปอย่างง่ายๆ จะยกบางตอนมาให้อ่านดังนี้

“เหตุที่ใช้แบ่งปันความรู้ หลายเรื่องหลายแหล่ง เราต้องแลกเปลี่ยนความรู้กัน หลากชีวิตอยู่มาจนแก่เฒ่าติดแผ่นดินถิ่นที่เกิด สุขด้วยสมถะสันโดษ ไอ้หัวขั้ว อีหัวเข่าจะเอาอะไรไปให้ท่าน ความรู้ของท่านแต่ก่อนต่างหาก เราควรนำกลับมาพร้อมประยุกต์วิทยา นำคืนกลับไปกับความจริงที่เปลี่ยนแปลง

ส่วนเชิดชูศาสนา ทุกศาสนาสอนผมให้พ้นจากความเป็นสัตว์ทั้งนั้นไม่ว่าจะนับถือ คริสต์ อิสลาม โดยเฉพาะพุทธศาสนา จรรโลงศาสนาให้เป็นร่ามอาราม เป็นที่พึ่งพิงทางใจ เป็นความสุขสะอาดของโลกย์ได้ ย่อมเป็นหน้าที่ปกติของ ศาสนิกชน

ซ้ำไม่รังเกียจงานเชิดชูด้านอื่นๆที่เข้าง่ามเข้าท่า

สำหรับ พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง นั้น เนื่องด้วยไทยเป็นแผ่นดินเกษตรกรรม อยู่ได้ด้วยสายน้ำและแสงแดด สร้างสรรพาหารเลี้ยงคนในชาติรวมชาติอื่นๆ แต่การเอาใจใส่แหล่งน้ำลำคลองก็แทบสายเกิน

— — —

โครงการอาสางูๆปลาๆนี้ เครือมติชนจะเป็นตัวนำร่องน้อยๆก็ได้ เป็นผู้ช่วย ก็ได้ เป็นสื่อสัมพันธ์ให้ก็ได้ หน่วยงานไหนมาเป็นพระเอกก็ได้ ตั้งแต่หมู่บ้านและหรือกระทรวงทบวงกรมจนถึงรัฐบาล ทุกทางส่วนองค์กรเอกชนต่างก็เป็นได้

หรือเป็นอยู่แล้ว กำลังทำอยู่ก็ยินดี”

ผมจะยกเรื่อง“สุวรรณภูมิ”เป็นกรณีตัวอย่างที่เห็นชัดๆและน่ารำคาญมาก

คนทั่วไปรู้จักคำว่าสุวรรณภูมิเป็นชื่อพระราชทานให้สนามบินนานาชาติของประเทศไทยที่ตั้งอยู่หนองงูเห่า แต่สังคมทั่วไปไม่รู้ความหมายและความเป็นมา เพราะหน่วยงานเกี่ยวข้องไม่อธิบาย สถาบันการศึกษาก็ไม่แบ่งปันความรู้ แล้วไม่เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะให้เป็นที่รับรู้กว้างขวาง

สุวรรณภูมิ เป็นชื่อดินแดนบนแผ่นดินใหญ่ของอุษาคเนย์ (ไม่ใช่ชื่อรัฐ ไม่เคยมีรัฐสุวรรณภูมิ) มีบริเวณเก่าแก่อยู่ทางเมืองอู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

พระเจ้าอโศกส่งพระสงฆ์ 2 รูป คือโสณะกับอุตตระมาเผยแผ่พุทธศาสนาถึงสุวรรณภูมิที่เมืองอู่ทอง เป็นต้นรากเหง้าพุทธศาสนาสืบมาถึงปัจจุบัน คราวเดียวกันนี้มีพราหมณ์และพ่อค้า(อาหรับ-เปอร์เซีย)จากตะวันออกกลางมาด้วย

เส้นทางที่พระสงฆ์ 2 รูป เดินทางมาสุวรรณภูมิที่เมืองอู่ทอง นับจากขึ้นบกทางฝั่งทะเลอันดามันแถบเมืองเมาะตะมะ-ทวาย แล้วเดินบกเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ ลงเรือล่องแควน้อย มาถึงท่าม่วง เข้าคลองไหลทวนขึ้นถึงบ้านทวน-ดอนตาเพชรที่พนมทวน แล้วลงลำน้ำจรเข้สามพันไปเมืองอู่ทอง

จรเข้สามพัน เป็นชื่อแม่น้ำที่ผ่านเมืองอู่ทอง แต่ไหลมาจากแม่น้ำแม่กลอง (อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี) ผ่าน อ. พนมทวน (จ. กาญจนบุรี) ถึง อ. อู่ทอง (จ. สุพรรณบุรี) ลงแม่น้ำท่าจีนที่ อ. สองพี่น้อง (จ. สุพรรณบุรี) ที่ควรพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำทางการเกษตรและการท่องเที่ยว

เมืองอู่ทอง ที่ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ แต่ถูกทำลายเกือบหมด เหลืออยู่ไม่มากนัก ควรรักษาไว้เป็นแหล่งน้ำให้ชาวเมือง แล้วเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นๆรากเหง้าประวัติศาสตร์ไทย กับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือก

ทั้งหมดนี้คือกรณีตัวอย่างบริเวณที่ควร “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” เป็นประเดิมเริ่มต้น

MUK29-07-52