Download PDF

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2552

84.5 % มองว่าทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการทำธุรกิจ
51.2 % ยอมรับรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะทุกรัฐบาลมีการทุจริตคอร์รัปชั่น
ถ้าทุจริตแล้วทำให้ประเทศรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้

ที่ยกมา(ในล้อมกรอบ)นี้เป็นผลสำรวจของเอแบคโพลส์ พิมพ์ในโพสต์           ทูเดย์ (ฉบับวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 หน้า A5)

ทัศนะอย่างนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2500 เมื่อสหรัฐให้เงินช่วยเหลือพัฒนาชนบทเป็นดอลลาร์จำนวนมาก แต่ถูกระบบราชการเบียดบังทุจริตคอร์รัปชั่นระหว่างทางจากเมืองหลวงไปชนบทจำนวนมากกว่าครึ่งเป็นที่รับรู้กัน เลยมีคนพูดให้แซ่ดทั่วประเทศว่า
“ถ้าราชการมันแดกสัก 50 % ก็ยังดี ยังมีเหลือไปพัฒนาชนบทบ้าง แค่นี้บ้านเมืองเจริญแล้ว แต่นี่มันแดกเกิน 50 % เลยไม่เหลือถึงชนบท—คิดแล้วเซ็งชิบเป๋ง”

ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกวันนี้ ไม่ได้มีแต่ในระบบราชการและนักธุรกิจการเมือง หากมีทั่วไปในหมู่ครูบาอาจารย์ในสถาบันระดับอุดมศึกษา ดังมีรายละเอียดอยู่ในบทความเรื่อง “ความชั่วร้ายที่จำเป็น” ในแวดวงการศึกษาไทย โดย สุรพศ ทวีศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ศูนย์หัวหิน (พิมพ์ในมติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2552 หน้า 5) มีสาระสำคัญจะยกมาให้อ่านอย่างน่าทุเรศเวทนา ดังนี้

“ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่ง เรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก แต่จ้างคนอื่นหรือจ้างลูกน้อง (ด้วยเงินบ้าง ด้วยการให้ 2 ขั้นบ้าง) ทำงานส่งอาจารย์ทำวิจัย หรือทำวิยานิพนธ์แทน
อาจารย์มหาวิทยาลัยหากินกับการรับจ้างทำวิจัยกับหน่วยงานราชการและเอกชน โดยมีการวางเครือข่ายเส้นสายจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้ได้งบฯวิจัยก้อนโต

จ้างคนอื่นทำผลงานทางวิชาการ เช่น ทำครู ค.ศ.3, ครู ค.ศ.4 ทำ ผศ. รศ. วิ่งเต้นจ่ายเงินแก่กรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ, ซื้อตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา, ทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่โกงตำราเรียน นมโรงเรียน งบฯก่อสร้าง ฯลฯ
ในแวดวงการศึกษาต่างเคยได้ยินได้ฟังตรรกะที่สนับสนุนว่าความชั่วร้ายเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติหรือเป็นสิ่งที่ทำหรือจำเป็นต้องทำ เช่น

เรื่องแบบนี้ใครๆเขาก็ทำกัน ถ้าไม่ทำก็ไม่ทันกิน เรียนจบไปแล้วสิ่งที่คนรับรู้คือคุณจบปริญญาอะไร ไม่มีใครสนหรอกว่าคุณเรียนจบอย่างมีคุณภาพแค่ไหน คุณภาพ อุดมการณ์ กินได้ที่ไหนเล่า แต่ถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ผศ., รศ., ศ. (หรือ ดร.) นำหน้าชื่อ หรือมีตำแหน่งผู้บริหาร มันกินไม่ได้ มันมีเกียรติที่จับต้องได้ ฯลฯ

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือ ให้ได้อะไรที่มันกินได้ เกียรติที่จับต้องได้ จะใช้วิธีการอย่างไรก็ได้

วัฒนธรรมทางความคิดหรือวิธีคิดดังกล่าว ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ความชั่วร้ายที่จำเป็น”ในแวดวงการศึกษาของบ้านเรา”

นี่คือสภาพสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ครูบาอาจารย์เหล่านี้มีพวกจบการศึกษาเป็น ดร. จากต่างประเทศรวมด้วย และไม่ควรละเว้นว่าหญิงหรือชาย ล้วนวางใจไม่ได้

สถาบันบางแห่งบริหารจัดการแบบใหม่ สร้างภาพ“ผู้ดี” แต่ทำไม่รู้ไม่ชี้กับทุจริตคอร์รัปชั่นภายใน รวมทั้งจ้างบุคลากรไร้คุณภาพไว้เต็มสถาบัน ลอกงานฝรั่งแปลเป็นไทยแล้วใส่ชื่อตน นี่ต้องถือเป็นทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายด้วย

“ฉิบหายนะ”แน่ๆ ถ้าบ้านเมืองแก้ปัญหานี้ไม่ได้ เพราะครูบาอาจารย์ในสถาบันต่างๆพากันโกงเองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้โกง นับเป็นโคตรโกง

7-07-52

วัฒนธรรมไทยประกอบขึ้นมาจากความแตกต่าง ทว่าสอดประสานเป็นน้ำเนื้อเดียวกัน แสดงให้เห็นจุดแข็งของสังคมไทย ล้วนชวนมองและน่าค้นหาอยู่ไม่น้อย ต้นธาร วิถีมอญ ของ องค์ บรรจุน เล่มนี้ เก็บงำวัฒนธรรมมอญที่เคยเป็นต้นธารชีวิตของผู้เขียนในวัยเด็ก แม้หมู่บ้านของผู้เขียนจะไม่ได้อยู่สุดขอบแผนที่ประเทศไทย แต่วัฒนธรรมมอญก็เป็นวัฒนธรรมที่ไม่ได้มาตรฐานไทย ทั้งที่ผู้คนและวัฒนธรรมเหล่านั้น หากไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นมอญ เขมร ลาว ยวน พวน หรือทวาย หากเขาต่างก็เป็นคนธรรมดาที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เพียงแต่มีรากเหง้าประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาของความคิดที่แตกต่าง เมื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านั้นไม่เป็นที่ยอมรับ ทุกวันนี้ความเป็นมอญที่ผู้เขียนเคยสัมผัสในวัยเด็กจึงอ่อนล้าราแรงแทบขาดใจ ทั้งที่หากพิจารณาให้ถ้วนถี่ดีแล้วก็จะพบว่า ความไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น ล้วนเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาการสู่ความเป็น “มาตรฐานไทย”