หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552

พระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้สำรวจลำน้ำเก่าของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 มีพิมพ์อยู่ในหนังสือพระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า

ฉบับที่ผมใช้งานอ่านและศึกษานี้ ไม่ใช่หนังสือเก่า เพราะไม่ชอบของเก่า ชอบแต่ของใหม่ เลยถ่ายสำเนาใหม่ๆเอาไว้ใช้งานจากหนังสือเก่าฉบับจริง (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ณ เมรุท้องสนามหลวง พุทธศักราช 2493) จะขอคัดที่สำคัญมาดังนี้

“ได้ทรงพระราชดำริเห็นมานานแล้ว ว่าจดหมายเหตุการณ์ของเราไม่มีแห่งใดได้เอาใจใส่ในเรื่องน้ำเปลี่ยนสาย จดหมายลงไว้อย่างไร คนภายหลังก็จะคิดค้นหาลู่ทางให้เหมือนอย่างที่ได้จดหมายลงไว้แต่ก่อน เมื่อค้นไปไม่เห็นจริงก็ไม่เชื่อ เรื่องที่เล่านั้นก็ไม่เป็นที่พอใจที่จะพิจารณาต่อไป

อีกฝ่ายหนึ่งนั้นย่อมปรากฏรู้อยู่ด้วยกันโดยมาก ว่ามีลำน้ำเก่าลำน้ำด้วนอยู่เป็นหลายแห่ง แต่ก็ไม่มีผู้ใดพิจารณาให้เป็นหลักฐานว่าลำน้ำเดิมนั้นเป็นอย่างไร จึงเป็นลำน้ำใหญ่ ด้วนเขินไปด้วยเหตุไร เมื่อครั้งใด

เพราะเหตุที่ไม่ได้พิจารณาลำน้ำ สอบกับท้องเรื่องจดหมายโบราณ พงศาวดารหรือจดหมายเหตุจึงได้สาบศูนย์ลืมและเลือนไปเสียเป็นอันมาก ได้รับสั่งเตือนพระยาโบราณบุรานุรักษ์ให้สืบสวนเรื่องนี้นานมาแล้ว

บัดนี้ ทรงพระราชดำริว่า———

ให้ต่างมณฑลต่างสอบสวนลำแม่น้ำเก่า และตำบลอันมีชื่อเสียงปรากฏซึ่งตั้งอยู่ในลำน้ำนั้น ได้ความประการใดให้แจ้งไปยังพระยาศรีสหเทพ จะได้พิเคราะห์สอบสวนกับสายน้ำซึ่งมีอยู่ในแผนที่ ให้เห็นว่าสายน้ำเดิมจะเป็นอย่างไร เปลี่ยนแปลงตื้นตันด้วยน้ำมาร่วมกันและขาดกันอย่างไร จะเป็นประโยชน์แก่ทางความรู้เรื่องราวในพระราชอาณาจักรเป็นอันมาก”

จะเห็นว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น หรือประพาสเป็นทางราชการก็ตามที สิ่งหนึ่งที่ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งจนขาดมิได้ คือ“สำรวจลำน้ำ” ว่าเก่าอย่างไร? ใหม่อย่างไร? เพื่อ“จะเป็นประโยชน์แก่ทางความรู้เรื่องราวในพระราชอาณาจักรเป็นอันมาก”

อนิจจา ทุกวันนี้มีแต่ลำน้ำเน่าๆทั่วประเทศ

บรรดา“ลิงหลอกเจ้า”เหล่า“ประจบประแจงเจ้า”ทั้งหลาย ไม่เคยให้ความสำคัญเรื่องลำน้ำ แม้ลงทุนทำรายการโทรทัศน์ที่อวดวิเศษกว่าเรื่องอื่น ก็ไม่ให้ความสำคัญความรู้เรื่องนี้

ช่อง 11 จะแปรสภาพเป็น“องค์การมหาชน”ต้องไม่ผิวเผินและไม่“เว่อร์”ความเป็นไทยปลอมปนจน Fakeๆ เปรอะจอโทรทัศน์บางช่องสาธารณะทุกวันนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(ที่ได้รับยกย่องเป็น“เครื่องมือ”หรือ “อุปกรณ์”ของปลัดกระทรวงฯ) ก็ไม่เคยรู้เรื่องดีๆอย่างนี้ จึงไม่มีผลการทำงานเสนอคณะรัฐมนตรี (ดูในโพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 หน้า 1)ที่มีเสนอไปไม่ได้เรื่อง

สังคมไทยไม่เข้าใจ“แผนที่” เลยไม่รู้จักภูมิประเทศถิ่นกำเนิดของตัว ไม่รู้จักภูมิประเทศในประเทศของตน จึงไม่เอาใจใส่แม่น้ำลำคลองทั้งเก่าและใหม่ดังพระราชโองการดำรัสสั่งของรัชกาลที่ 5 ส่งผลให้คนไทยไม่ผูกพันท้องถิ่น ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นบ้านเกิด เลยพากันเตลิดเปิดเปิงเป็น“วัวลืมตีน”ทิ้งถิ่นเดิมให้ล้าหลัง

นี่ไง กระทรวงวัฒนธรรมต้องสร้างความเคลื่อนไหวแบ่งปันและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะสม่ำเสมอตลอดปีตลอดชาติให้คนรู้แผนที่ภูมิประเทศ

ปัญหาว่าใครจะลงมือทำก่อนใคร? รัฐมนตรีหรือปลัด?

prapaston17-06-52

หนังสือเกี่ยวกับเสด็จพ่อ ร. 5 ของ ไกรฤกษ์ นานา มีขายทั่วไป ถ้าหาไม่ได้ให้ติดต่อบริษัทงานดี