หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552

พระปฐมเจดีย์ เป็นมหาธาตุหลวงของเมืองนครไชยศรี (นครปฐมโบราณ) ควรมีอายุตั้งแต่หลัง พ.ศ. 1000 หรือราว 1,552 ปีมาแล้ว

เมืองอู่ทอง ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีอายุเก่ากว่าเมืองนครไชยศรี เพราะมีอายุร่วมสมัยกับพระเจ้าอโศก-อเล็กซานเดอร์ ราว พ.ศ. 200-300 แต่มีเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์เส้นทางคมนาคมทั้งแม่น้ำลำคลองและทะเลโคลนรอบอ่าวไทย ทำให้เมืองอู่ทองลดความสำคัญลง แล้วมีเมืองนครไชยศรีที่อยู่ต่ำลงไปเจริญขึ้นแทนเมืองอู่ทอง

มีผู้ใจบุญไปงานเอกซโปนครปฐมที่สามพราน แล้วหยิบเอกสารแบ่งปันเผยแพร่ความรู้มาฝากให้อ่าน ชื่อ“ทวารวดีศรีนครปฐม”ของศูนยการเรียนรู้ทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผมเลยปรับปรุงให้กะทัดรัดเอาลงพิมพ์ในพื้นที่สุวรรณภูมิสังคมวัฒนธรรม ถือเป็นกิจกรรมร่วมกันดูแลรักษาแล้วหาหนทางปรับเปลี่ยนให้เมืองนครปฐมร่มเย็นเป็นสุขแท้จริง

หลายปีมาแล้ว คนชั้นนำผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐมจะขยายถนนสร้าง“ตลาด”รอบองค์พระปฐมให้เป็นจตุจักร แต่ชาวนครปฐมจำนวนมากคัดค้านจนเลิกราไป

สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม บางแห่งมีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โบราณคดีโดยตรง แต่ครูบาอาจารย์เสวยสุขบนหอคอยงาช้างเงียบสนิท เลยต้องขอพึ่งกำลังสติปัญญาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม โปรดอย่าท้อถอย ขอให้แบ่งปันเผยแพร่ความรู้อย่างสม่ำเสมอ แล้วพัฒนาวิชาการที่ยังอ่อนด้อยไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีแล้ว อีกไม่นานจะกล้าแข็งขึ้นเอง

หากมีกิจกรรมแบ่งปันเผยแพร่ความรู้อย่างนี้อีก กรุณาบอกด้วย จะได้ร่วมกันบอกกล่าวป่าวร้องออกไปให้กว้างขวาง

ในช่วงนี้ยังไม่มี “องค์การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้” (อสร.) ตามคำแนะนำรัฐบาลของหมอประเวศ วะสี ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเองไปก่อนตามมีตามเกิด มิฉะนั้นพระปฐมเจดีย์มีแต่จะรุ่มร้อน แล้วร่วงโรย

4-06-52

พระปฐมเจดีย์เท่าทีพบหลักฐานมี 3 ยุค แบ่งได้ 3 รูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมตามรูปจำลองนี้ (จากหนังสือ พระปฐมเจดีย์ ไม่ใช่เจดีย์แห่งแรก แต่เป็นมหาธาตุหลวงยุคทวารวดี โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2545)