หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2552

พระนิรันตราย เป็นพระพุทธรูปทองคำสมัยทวารวดี ทำขึ้นราวหลัง พ.ศ. 1300 พบที่เมืองมโหสถ ดงศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระนิพนธ์ในหนังสือ ตำนานพระพุทธรูปสำคัญ (ฉบับมติชน พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2548) ว่าพระนิรันตรายหล่อด้วยทองคำเนื้อหก นั่งขัดสมาธิเพชร(ขาขัดกัน) กำนันอินผู้พบเมื่อ พ.ศ. 2399 ได้ทูลเกล้าฯถวายรัชกาลที่ 4 แล้วโปรดให้เก็บไว้ในหอเสถียรธรรมปริตรในพระบรมมหาราชวัง

ต่อมามีเหตุร้าย แต่พระพุทธรูปองค์นี้ไม่อันตรธาน เลยถวายพระนามว่า   พระนิรันตราย

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) เตรียมการจัดสร้าง“พระนิรันตราย”(จำลอง)สองกษัตริย์ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการร่วมบริจาคขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และร่วมสมทบทุนสร้าง“อาคาร 100 ปี พระปิยมหาราช” จะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกวันที่ 15 พฤษภาคม ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 หน้า 21)

กระทรวงวัฒนธรรม ควรแบ่งปันเผยแพร่ความรู้เรื่องพระนิรันตราย กับเรื่องเมืองมโหสถให้คนท้องถิ่นที่ปราจีนบุรีได้รับรู้แล้วภาคภูมิร่วมกัน แต่ไม่เคยทำ

กระทรวงศึกษาธิการ ควรให้มีการเรียนการสอนเรื่องพระนิรันตรายในโรงเรียนทั่วจังหวัดปราจีนบุรี หรือเฉพาะที่อยู่อาณาบริเวณดงศรีมหาโพธิ์ก็ได้ เพื่อให้รู้สึกภาคภูมิร่วมกัน แต่ไม่เคยมีการเรียนการสอนเรื่องนี้

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)  ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องพระนิรันตราย เลยไม่มีกิจกรรมแบ่งปันเผยแพร่ความรู้ในห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งที่จริงควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อกระตุ้นการอ่าน แต่ยังไม่เคยทำ

เมืองมโหสถที่พบพระนิรันตรายนี้ มีอายุเก่าแก่กว่าพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐม พระเจ้าตากเคยยกกองม้าหนีจากอยุธยาผ่านมาทางดงศรีมหาโพธิ์ เมืองมโหสถ ไปชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี ต่อมารัชกาลที่ 3 ให้กวาดต้อน(ลาว)พวนจากเวียงจันมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่ สืบเชื้อสาย“เจ๊กปนลาว”ถึงทุกวันนี้

เชื้อสาย(ลาว)พวนเหล่านี้ จะให้มีจุดบั้งไฟประจำปี กลางเดือน 6 ช่วงวันศุกร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคมนี้ ที่วัดต้นโพธิ์ฯ มีต้นโพธิ์ประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่โตที่สุดก็ว่าได้

ถ้าอยากเสาะหาเรื่องราวต่างๆ ของดงศรีมหาโพธิ์, เมืองมโหสถ, พระนิรันตราย, พระเจ้าตาก, (ลาว) พวน, จุดบั้งไฟ, และอื่นๆ ฯลฯ

กรุณาเปิดเว็บไซต์ไปที่ www.sujitwongthes.com/srimahosot

 

nirun5-05-52

 

จากหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ลุ่มน้ำบางปะกง ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2550