บันทึก ความทรงจำของอดีตหมาหัวเน่าแห่งคณะโบราณคดี (2525)  Download .pdf