Download PDF

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2552

ทิวเขาสามร้อยยอด ที่อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีภาพเขียนสียุคสุวรรณภูมิ ราว 2,500-3,000 ปีมาแล้ว

นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเรื่องตาบ้องไล่-ยายรำพึง ผมเคยเขียนเล่าแล้วคัดเนื้อร้องเพลงนิทานนี้มาให้อ่านหลายวันมาแล้ว

คุณประเทือง ไทยเขียว อยู่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท แต่งนิราศชุมพรไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 มีนิทานเรื่องตาม่องล่ายด้วย แต่พลความรายละเอียดต่างกัน ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่กรุณาส่งมาให้อ่าน ผมอ่านแล้วชอบใจ เพราะฉบับคุณประเทืองสนุกกว่า และกว้างขวางกว่าที่ผมได้มา เอาไว้ว่างๆจะคัดมาเล่าสู่กันฟังและอ่าน

แต่มีข่าวไฟไหม้พื้นที่ชุ่มน้ำ สามร้อยยอด ในมติชน (ฉบับวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 หน้า 13) จะเก็บมารายงานตรงนี้ ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 19 เมษายน นางปรานี สุกิจปาณีนิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ไร่เก่า อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า

รับแจ้งจากชาวบ้านมีไฟไหม้เป็นวงกว้างในทุ่งสามร้อยยอด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญระดับโลก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างรุนแรง เนื่องจากในพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นที่วางไข่ของนกน้ำ แหล่งหากินของนกอพยพ และเป็นแหล่งวางไข่ของปลาน้ำจืด

สำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำสามร้อยยอดมีเนื้อที่ประมาณ 43,074 ไร่ หรือ68.92 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ. สามร้อยยอด และ . กุยบุรี  .ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาร์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 ลำดับที่ 1,734 ของโลก

ไฟไหม้ทุ่งอย่างนี้จะเป็นปกติของการปรับตัวให้สมดุลของธรรมชาติ หรือไม่ใช่ก็สุดเดา แต่รู้ข่าวอย่างนี้ไม่สนุก เพราะป้องกันไม่ได้ แล้วยังช่วยอะไรก็ไม่ได้ ที่ทำได้คือคัดข่าวมาบอกต่อๆ กัน

บริเวณทุ่งสามร้อยยอดไม่ได้เพิ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ระดับโลก แต่เป็นอย่างนี้มาราว 2,500-3,000 ปีมาแล้ว เพราะภาพเขียนสียุคสุวรรณภูมิบนทิวเขาสามร้อยยอดเป็นพยานว่าพื้นที่ทุ่งโดยรอบจนถึงชายฝั่งอ่าวไทย ต้องเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของคนยุคนั้น มิฉะนั้นจะไม่มีภาพเขียนมากขนาดนี้

ที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ได้ ก็เพราะมีแหล่งอาหารอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำนี่เอง

นอกจากนั้นชุมชนดึกดำบรรพ์ยังสืบเนื่องต่อมาจนถึงยุคต้นกรุงศรีอยุธยา ดังมีเอกสารฮอลันดาจดนิทานท้าวอู่ทองแล่นสำเภามาค้าขายกับบ้านเมืองแถบนี้

สังคมไทยต้องให้ความสำคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทุ่งสามร้อยยอดนี้ เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งธรรมชาติวิทยา และความเป็นมาทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยที่ถูกต้องดีงาม แล้วยังเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแถบนี้โดยตรง

การท่องเที่ยวอย่างมีสติ ควรให้ความสำคัญต่อแหล่งเรียนรู้โดยรอบทิวเขาสามร้อยยอด จึงควรสร้างมิวเซียมที่มีคุณสมบัติเป็นห้องสมุดเก็บรวบรวมความรู้ด้วย

การอ่านกับการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างสวยสดงดงามอย่างนี้แหละ เหลือแต่รัฐบาลกลางกับการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแก่ใจหรือไม่เท่านั้น

29-04-52

ไปเที่ยวสามร้อยยอดที่ประจวบคีรีขันธ์ แล้วอ่านสาละวิน โพสต์ก็ได้  ไม่ผิดกติกายืดอกพกหนังสือไปอ่านในการท่องเที่ยว