หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552

คนไทยอ่านหนังสือน้อยลง  เลยต้องเร่งหาทางแก้ปัญหา  เพื่อกระตุ้นให้คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้น

“เพราะการอ่านจะสร้างจินตนาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พูดจาต่อสาธารณะเปิดงานหนังสือเด็กแห่งชาติ (มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 หน้า 22)

นอกจากการอ่านจะสร้างจินตนาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  และเพิ่มขีดความสามารถฯแล้ว  ขอยกข้อเขียนของอาจารย์นิธิ  เอียวศรีวงศ์ (ในมติชนสุดสัปดาห์) มาเพิ่มให้อีกว่า

ยังเท่ากับติดตั้งพลังแห่งความรู้ที่จะคิดเองเป็น แล้วทำให้เกิดเสรีชน อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของความเป็นมนุษย์และพลเมือง (ในระบบเลือกตั้งอย่างประชาธิปไตย)

ด้วยเหตุนี้เอง คุณมกุฏ  อรฤดี(บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ผีเสื้อ) ถึงสร้างโครงการ“ระบบหนังสือหมุนเวียน” ขึ้นมาแบ่งปันให้ผู้คนได้รู้ แล้วลงมือแลกเปลี่ยน

‘หมุนเวียนหนังสือ มีหนังสือหนึ่งเล่ม  แลกอ่านกับเพื่อนหนึ่งฅน-สองฅน-สามฅน-สี่ฅน-ล้านฅน-สิบล้าน-หกสิบล้านฅน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน  แลกเปลี่ยนกัน พูดคุย  ถามไถ่ทุกข์สุข  ช่วยเหลือกัน  ยิ้มแย้ม  หัวเราะ รื่นเริง เป็นมิตร

แต่นั่น—เห็นไหม ขนมหมดไปทีละชิ้น เหลือแต่หนังสือ แล้วเราก็กลับบ้านด้วยหัวใจเป็นสุข โรงเรียนทั้งหลายต่างมีหนังสือให้เด็กๆแลกกันอ่าน  ดีไหม’

คุณมกุฏยังบอกอีกว่า “การมีโอกาสอ่านหนังสือดี นับเป็นโชคของมนุษย์”

เรื่องหมุนเวียนหนังสือ  ผมเคยเขียนบอกกระทรวงศึกษาธิการนานหลายวันแล้ว  ให้บริหารจัดการห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” ที่มีทั่วประเทศอย่าง มีคุณภาพ แล้วแลกเปลี่ยนแบ่งปันหนังสือกันได้

แต่ทว่า “ประเทศไทย—หากรัฐบาลไม่ใส่ใจเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่าน  การเรียนรู้  และสรรพวิชาที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนจัดการด้านความรู้  ความคิด  ความเข้าใจในระบบหนังสือ  ตั้งแต่ราก  ให้หยั่งลึก  ปักโคนมั่นคง  ทั่วถึงและไม่คิดเพียงต่อยอดอย่างง่ายๆ  หรือหวังผลใกล้ๆ  ตื้นๆ  เร็วๆ เสียแต่วันนี้

อย่านับด้วยร้อยปีเลย  จวบวารสิ้นโลก  กระทั่งบังเกิดดาวมนุษยชาติดวงใหม่  เราก็จะยังล้าหลังเรื่องหนังสือสืบไปชั่วนิรันดร์”

ย้อนกลับไปเรื่องห้องสมุดประชาชน(เขียนเมื่อวาน)ที่ไม่ใช่สมบัติของประชาชน  ส่งผลให้การอ่านเป็นวาระของชาติที่ไม่อ่าน(หนังสือ)

แต่กระทรวงศึกษาฯมีห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ  ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย  ยังคงปล่อยให้ตกอยู่ในอำนาจบริหารจัดการของคนไม่เห็นคุณค่าหนังสือ  แล้วไม่เห็น “หัว” ประชาชนชาวบ้าน

child-book17-04-52

ในห้องสมุดไม่มีหนังสือเด็กให้อ่าน เพราะคนดูแลห้องสมุดไม่อ่านหนังสือเด็กๆ

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว. ศึกษาธิการ พูดคุยกับเด็กๆ ระหว่างเป็นประธานเปิดงานวันหนังสือเด็กแห่งชาติ และร่วมวาดภาพการ์ตูน พ่อแม่ลูกอ่านหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 7 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯจัดพิมพ์คูปองมูลค่า 100 บาท จำนวน 1 หมื่นใบ แจกให้แก่เด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี จำนวน 1 หมื่นคน (ภาพและคำบรรยายจาก โพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 หน้า A2)