หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันอังคารที่ 14 เมษายน 2552

พวน เป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาไทย-ลาว เชื่อกันว่ามีหลักแหล่งดั้งเดิมอยู่ทางทุ่งไหหิน  แขวงเชียงขวางในลาว

เมืองพวนอยู่บนที่ราบในหุบเขา  มีแม่น้ำไหลคดเคี้ยวไปมาตามหุบเขาเหมือนขดลำไส้ของคน  จึงเรียกน้ำพวน บรรดาผู้คนที่อยู่สองฝั่งน้ำพวนเลยได้ชื่อตามลำน้ำว่า  คนพวน  แต่ภาษาปากว่า ไทยพวน  (ไทย แปลว่า ชาว, คน) นับถือแถน(หรือผีฟ้า) บางทีเรียกผีฟ้าพญาแถนก็มี

มีตำนานกำเนิดมนุษย์ในสุวรรณภูมิ  บอกว่าเจ้าเจ็ดเจืองเป็นโอรสขุนบรม (ลาวเรียกขุน บู-ฮม) คือต้นตระกูลคนพวน

พ่อผมเป็นคนพวนสืบจากบรรพชนถูกกวาดต้อนเป็นเชลยมาครั้งศึกเจ้าอนุฯ ในรัชกาลที่ 3 แล้วตั้งหลักแหล่งอยู่ทางอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  ผมเลยเปิดเว็บไซต์ศรีมโหสถ www.sujitwongthes.com/srimahosot แบ่งปันและเผยแพร่ความรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองมโหสถ  อายุเกือบ 2,000 ปีมาแล้ว  รวมทั้งเรื่องราวของคนท้องถิ่นที่เป็นคนพวน และประวัติศาสตร์อาณาจักรพวน

“ประวัติศาสตร์อาณาจักรพวน” เป็นหนังสือรวบรวมและเรียบเรียงโดย  เจ้าคำหลวง  หน่อคำ  พิมพ์ด้วยอักษรและภาษาลาว  โดยสมาคมลาวพวนในสหรัฐฯ เมื่อ พ.ศ. 2549

รูปเล่มขนาด 8 หน้ายกใหญ่พิเศษ(กว้างกว่า A4) กระดาษปอนด์ 80 แกรม หนา 350 หน้า(+)  มีรูปประกอบพิมพ์ 4 สี  เกือบร้อยรูป   ปกกระดาษการ์ดหนา พิมพ์ 4 สี รูปไหหินที่ทุ่งไหหิน ใน สปป.ลาว

มูลนิธิไทยพวน ได้รับหนังสือประวัติศาสตร์อาณาจักรพวนเล่มนี้ เก็บไว้บริการในห้องสมุดของมูลนิธิฯ ที่ตั้งอยู่ในวัดอมรินทราราม  ใกล้โรงพยาบาลศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

คุณชาญ  ก้อนขาว กับคุณวินัย  บุญสร้อย เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯกรุณาให้ยืมหนังสือประวัติศาสตร์อาณาจักรพวนมาศึกษาค้นคว้า

ผมอ่านอักษรและภาษาลาวไม่ได้  จึงขอให้คุณพันธุ์ทิพย์  ธีระเนตร (ผู้เป็นมหาบัณฑิตทางภาษาโบราณตะวันออก จากคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร)  ถอดแปลเป็นอักษรไทย  โดยให้คงถ้อยคำและใจความของหนังสือลาวไว้มากที่สุด

จากนั้นขอให้อาจารย์สมชาย  นิลอาธิ (แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  ตรวจทานอีกแรงหนึ่งให้เนื้อความตรงตามหนังสือลาว แต่คนไทยอ่านรู้เรื่องดี

ในการแปลครั้งนี้  ได้รับอนุญาตโดยตรงจากเจ้าคำหลวง  หน่อคำ ที่พำนักอยู่สหรัฐฯเรียบร้อยแล้ว

แต่ยังแปลไม่จบเล่ม  เพิ่งได้แค่ครึ่งเล่ม  ผมทยอยเอาขึ้นเว็บไซต์ครึ่งเล่มแรกก่อน เนื่องในวันเปิดเว็บไซต์“ศรีมโหสถ”ฉลองสงกรานต์ เพราะเห็นว่าถ้ารอให้แปลหมดทั้งเล่มจะช้าเกินไป และไม่ทันบรรยากาศสงกรานต์

puan-cover14-04-52

ปกหนังสืออาณาจักรพวน โดยเจ้าคำหลวง หน่อคำ พิมพ์ในสหรัฐฯ