หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2552

เศรษฐกิจสดใส ไปเที่ยวช่วยชาติ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำแบบโฆษณาชวนคนไทยออกไปเที่ยวปราณบุรี-สามร้อยยอด ลงพิมพ์ใน โพสต์ ทูเดย์ (ฉบับวันพุธที่ 1 เมษายน 2552 หน้า 12)

ปราณบุรี-สามร้อยยอด เป็นชื่ออำเภออยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อจากอำเภอหัวหิน ลงไปทางใต้ตามลำดับ เป็นอำเภอปราณบุรี แล้วเป็นอำเภอสามร้อยยอด ถ้าลงไปอีกก็ถึงอำเภอกุยบุรี

ชื่อปราณบุรีมาจากไหน? หมายถึงอะไร? ผมยังค้นไม่พบ สอบถามผู้รู้จำนวนมากก็ไม่ได้ความ เลยขอถามมาทางนี้ ใครมีร่องรอยอย่างไรกรุณาเขียนบอกด้วย

ส่วนสามร้อยยอดเป็นชื่อทิวเขาชายทะเลทอดยาวตามริมฝั่งทะเลตั้งแต่บริเวณทางใต้ปากแม่น้ำปราณลงไป

บนเทือกเขาสามร้อยยอดมีภาพเขียนสีตามเพิงผา อายุราว 2,500-3,000 ปีมาแล้ว ยุคเดียวกับผาแต้ม ที่อุบลราชธานี, ประตูผา จังหวัดลำปาง, ร่วมสมัยกับผาลาย ที่มณฑลกวางสีในจีน มีชนชาติจ้วงพูดตระกูลภาษาไทย-ลาว

ภาพเขียนสีที่เขาสามร้อยยอด เป็นพยานหลักฐานสำคัญมากๆที่ยืนยันว่ามีชุมชนดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มเชิงเขากับประมงชายฝั่งบริเวณสามร้อยยอด และใกล้เคียง ตั้งแต่ราว 2,500-3,000 ปีมาแล้ว ร่วมสมัยกับบ้านเชียง ที่อุดรธานี, บ้านเก่า ที่กาญจนบุรี, เขาสามแก้ว ที่ชุมพร, คลองท่อม ที่กระบี่, ฯลฯ ก่อนยุคพระพุทธเจ้า และก่อนยุคพระเจ้าอโศกส่งพระสงฆ์มาเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิ

ผู้คนในชุมชนดึกดำบรรพ์พวกนี้ ล้วนเป็นบรรพชนคนสุวรรณภูมิกับคนไทยทุกวันนี้

เหตุที่มีชุมชนดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่บริเวณเขาสามร้อยยอด เพราะอยู่บนเส้นทางคมนาคมข้ามภูมิภาคสุวรรณภูมิจากอ่าวไทยทางสามร้อยยอด โดยแม่น้ำปราณบุรีไปด่านสิงขร เข้าสู่เมืองมะริด ฝั่งอันดามันในพม่า

เส้นทางสามร้อยยอด-ด่านสิงขร-เมืองมะริด ทวีความสำคัญมากขึ้นเมื่อการค้าโลกขยายตัวกว้างขวางหลังยุคอเล็กซานเดอร์-อโศก แล้วสืบเนื่องความสำคัญต่อมานานมากจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ โปรดให้ “สยามขาว” (Siamese White) ชาวอังกฤษสองพี่น้อง เป็นเจ้าเมืองมะริด คอยดูแลผลประโยชน์ส่งให้กรุงศรีอยุธยา

เรื่องนี้มีพยานหลักฐานอยู่ในหนังสือ ชิงบัลลังก์พระนารายณ์ (โดยนายพลเดส์ฟาร์จ : เขียน และปรีดี พิศภูมิวิถี: แปล) มีแผนที่พิมพ์อยู่หน้า 11 แสดงเส้นทางคมนาคม “เดินบก” ขนถ่ายสินค้าจากเมืองมะริดมายังฝั่งทะเลตะวันออกแถบเมืองประจวบคีรีขันธ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงโออิชิกรุ๊ปที่ร่วมกันแคมเปญให้คนไปเที่ยวปราณบุรี-สามร้อยยอด ควรให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วย

ขณะเดียวกัน ท้องถิ่นปราณบุรี-สามร้อยยอด ก็ไม่ควร “หน้าเงิน” งกแต่รายได้จากการท่องเที่ยวชั่วครั้งชั่วคราว ควรยกความรู้ท้องถิ่นมาเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวที่สำคัญด้วย

ผลพลอยได้คือการศึกษาของลูกหลาน และคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีพลังแข็งแรงนั่นเอง

ad-map8-04-52

(บน) แผนที่แสดงเส้นทางระหว่างเมืองมะริดมายังทะเลฝั่งตะวันออกแถบเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ภาพจาก Siamese White โดย Maurice Collins, 1935) (ภาพและใต้ภาพจากหนังสือ ชิงบัลลังก์พระนารายณ์  สำนักพิมพ์มติชน, 2552)

(ล่าง) แบบโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนเที่ยวปราณบุรี-สามร้อยยอด