หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552

รัฐบาลสั่งจัดงานใหญ่ฉลองประเทศไทย 777 ปี ใน พ.ศ. 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์กู้เศรษฐกิจ (โพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 11 มีนาคม 2552 หน้า A6)

คำว่าประเทศไทย มี 2 ความหมาย คือชื่อประเทศ และดินแดน

ชื่อประเทศไทย แรกมีเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถ้านับถึง พ.ศ. 2558 ก็ได้แค่ 76 ปี ยังไม่ถึง 777 ปี (มีในหนังสือ จากสยามเป็นไทย นามนั้นสำคัญไฉน? ของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2548)

ดินแดนประเทศไทย ในแง่วัฒนธรรม เริ่มมีพัฒนาการหลายหมื่นปีแล้ว พบหลักฐานตั้งแต่แม่ฮ่องสอนถึงกระบี่

ถ้าจะนับตั้งแต่แรกมีชุมชนหมู่บ้านก็ราว 5,000 ปีมาแล้ว ถ้าจะนับแรกมีกลุ่มชนพูดภาษาตระกูลไทย-ลาว ก็ราว 3,000 ปีมาแล้ว (มีในหนังสือคนไทยมาจากไหน? ของ สุจิตต์ วงษ์เทศ สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2548)

แต่รัฐบาลบอกว่า ประเทศไทยจะมีอายุครบ 777 ปี ใน พ.ศ. 2558 แสดงว่ารัฐบาลมั่นใจพยานหลักฐานของ “ลิ่วล้อ” รัฐบาลว่า แรกสถาปนาประเทศไทยตรงกับ พ.ศ. 1781

“ลิ่วล้อ” รัฐบาลได้ พ.ศ. 1781 มาจากไหน?

จำนวน 700 ขึ้นไปนี้ ได้จากประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย ที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยยกเป็น “ราชธานีแห่งแรกของไทย” ซึ่งใครๆก็รู้ว่าบกพร่อง ผิดพลาดอย่างยิ่ง จึงถือเป็นเรื่องโกหกตอแหลที่รัฐบาลไม่ยอมยกเลิก แล้วยังดันทุรังใช้งานหลอกลวงไม่หยุดหย่อน ทั้งๆเป็น “ประวัติศาสตร์บาดหมาง” ชวนทะเลาะกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ

ประวัติศาสตร์สุโขทัยกระแสหลักได้จากสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในพระนิพนธ์คำอธิบายพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระราชหัตถเลขา แต่ที่เป็นแบบแผนให้สถาบันทั่วประเทศขณะนี้ คืองานวิชาการของ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เช่น ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด (สำนักพิมพ์ มติชน พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2549)

อาจารย์ ดร. ประเสริฐเริ่มเขียนบทความเรื่องเกี่ยวกับสุโขทัยอย่างน้อยตั้งแต่ พ.ศ. 2503 แต่เริ่มแพร่หลายสู่สาธารณะราว พ.ศ. 2509 โดยนับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นกษัตริย์องค์แรกในราชวงศ์พระร่วง แล้ว “สันนิษฐาน” ว่าครองราชย์ พ.ศ. เท่านั้นๆ ที่มักวนเวียนอยู่ราว พ.ศ. 1781 แล้วใส่เครื่องหมาย ? แสดงว่าไม่แน่ใจนัก อาจถูกหรือผิดก็ได้ จึงเปิดช่องให้ทักท้วงถกเถียงเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีหลักฐานดีกว่า

แต่ถึงแม้ พ.ศ. 1781 เป็นปีเสวยราชย์ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะถูกต้องก็ไม่อาจบอกได้ว่ากรุงสุโขทัยแรกสถาปนาในปีนี้ เพราะทรงเสวยราชย์ต่อจากเจ้านายองค์อื่นๆที่ครองมาก่อน เช่น พ่อขุนศรีนาวนำถุม, ขอมสบาดโขลญลำพง, ฯลฯ ซึ่งควรจะก่อน พ.ศ. 1781 ราว 100 ปี หรือน้อยกว่านี้ก็ได้

ถึงแม้จะไปควานหาตัวเลข พ.ศ. กษัตริย์กรุงสุโขทัยให้ถูกต้องกว่านี้ ก็ยัง “เพี้ยน” อยู่นั่นเอง เพราะกรุงสุโขทัย ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย

สรุปว่า “รัฐบาลเพี้ยน” เพราะโดนสีเหลือง-สีแดง อัดจนเพี้ยน เลย “เพ้อ” ออกมาเป็น “ประวัติศาสตร์บาดหมาง” สร้างความขัดแย้งให้ 3 จังหวัดภาคใต้กับเพื่อนบ้านโดยรอบหนักข้อขึ้นอีก

prasert-cov16-03-52

ควรอ่านเล่มนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน จะได้ไม่เพ้อจนเพี้ยน