Download PDF

เพลง                ไม่มีน้ำตา

ทำนอง           (ของเก่า)

เนื้อร้อง             สุจิตต์  วงษ์เทศ  (แต่งไว้ก่อน พ.ศ. 2513)

โบราณคดี   ไม่มีน้ำตา

ถึงแม้ชีวิน   จะสิ้นชีวา

พี่น้อง   พร้อมหน้า

เข้าป่า   เบิกบุก

สนุกสนาน    ชื่นบาน

ชื่นบาน   สุขเกษม

ปลื้มเปรม  ปลื้มเปรมปรีดา

เรามีความสุข     สนุกเฮฮา

เรามิได้พรั่น   เสาะสรรส่ำอา-

รยธรรมหล้า   อันบริสุทธิ์

มนุษยชาติ   ขาดหาย

ขาดหาย   ให้เห็น

ให้เห็น  ด้วยเป็นศรัทธา

เพลง                รีบไปทำงาน

ทำนอง           (ของเก่า)

เนื้อร้อง             สุจิตต์  วงษ์เทศ  (แต่งไว้ก่อน พ.ศ. 2513)

๏ พวกเรา  ชาว  โบราณคดี      อย่ารอรี  รีบไปทำงาน (ซ้ำ)
เดิน  รีบเดิน  รีบเดิน                          เพลิน  กับดอกไม้บาน
หยาดน้ำค้าง   กลางดงดาน              ซากโบราณ   สถานหนาวเย็น

๏ พวกเรา  ชาว  โบราณคดี      พวกเรานี้   ลำบากยากเย็น (ซ้ำ)
บุ้งกี๋ อีเตอร์ จอบ เสียม                    ตระเตรียม  แต่เช้าถึงเย็น
ขุดโว้ยขุด เข็นโว้ยเข็น                     เปิดให้เห็น   โบราณคดี

เพลง             อยุธยา

ทำนอง             อยุธยาเมืองเก่า  ของ  หลวงวิจิตรวาทการ

เนื้อร้อง          สุจิตต์  วงษ์เทศ  (แต่งไว้ก่อน พ.ศ. 2513)

๏ อยุธยา                  เมืองเก่า  ของเราแต่ก่อน

จิตใจอาวรณ์             อารยธรรมทอง

โบราณคดี                 เหมือนพี่เหมือนน้อง

จะปลุกเมืองทอง      กรุงศรีอยุธยา

เพลง             ลพบุรี

ทำนอง           ระบำลพบุรี  ของ  มนตรี  ตราโมท

เนื้อร้อง          สุจิตต์  วงษ์เทศ (แต่งไว้ก่อน พ.ศ. 2513)

สามยอด  พระปรางค์สามยอด             เสียดยอดสอดฟ้า

เหมือน   ปรัชญาประเสริฐ                     คิดไว้ให้เกิด  สติปัญญา

ศาลพระกาฬ                                           โบราณสถานแต่นานมา

ศิลาแลงแกร่ง                                          แห่งกรุงละโว้ยิ่งใหญ่

รุ่ง  เรือง                                                    ละโว้เป็นเมืองพระนารายณ์

ราชนิเวศน์  ไสว                                       เป็นหนึ่งในอยุธยา

พระที่นั่ง  ตำหนักผุพัง                            โอ้  อนิจจา

น้ำตกเหมือนน้ำตา                                  ไหลเต็มแควป่าสักซึมเซา

เฮ้ย                                           พวกเราโบราณคดี

                            พร้อมกันบูชาพระบารมี                     เพื่อลพบุรีธานีบุราณ (ซ้ำ)

เพลง                สุโขทัย

ทำนอง             ระบำสุโขทัย  ของ  มนตรี  ตราโมท

เนื้อร้อง             สุจิตต์  วงษ์เทศ (แต่งไว้ก่อน พ.ศ. 2513)

(ญ)              โพล้   เพล้                         (ช)     โพล้   เพล้

(พร้อม)                    พระลบร่อนเร่                                 จะหลบจะลี้

สถูปสถาน                                    โบราณคดี

พระพายหลวงป่า                             มหาธาตุเป็นธุลี

กว่าจะถึงพรุ่งนี้                               ก็สิ้นศรีสุโขทัย

(ญ)              กลางดงกลางป่า                   (ช)     ศรีสัชนาลัย

(ญ)              ช้างล้อมสวนแก้ว                  (ช)     เจ็ดแถวน้อยใจ

(ญ)              พวกเรา                              (ช)     พวกเรา

(ญ)              เร็วไว                                (ช)     เร็วไว

(พร้อม)                 ความหวัง                                     ตั้งใจ

ศรีสัชนาลัย                                   สุโขทัยมั่นคง