Download PDF

ข่าวสด – วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖

 

UNSEEN โคตรช้าง ๑๕ ล้านปี
มีไก่ย่างท่าช้าง แม่มูน


          ช้างกับนาคไปเกี่ยวข้องกันยังไง? ผมไม่เข้าใจ แต่ในตำนานมีนาคกลายเป็นช้างได้
          เรื่องพระเจ้าพรหมที่นักประวัติศาสตร์สร้างขึ้นมาว่าเป็นมหาราชองค์แรกของไทย ตำราเรียนของกระทรวงศึกษาธิการก็ว่าอย่างนั้น แต่พระเจ้าพรหมไม่มีหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริง ทั้งหมดเป็นตำนานหรือนิทานจดเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในตำนานสิงหวัติของล้านนา เล่าว่าพระเจ้าพรหมเอาฆ้องทองคำ(หรือพานคำ)ไปตีอยู่ริมน้ำแม่สาย (ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) เมื่อนาคได้ยินก็ผุดจากน้ำขึ้นฝั่งกลายเป็นช้างคู่บารมี ชื่อช้างพานคำ ทำให้ขยายอำนาจออกไปกว้างขวาง
          ชื่อช้างพานคำก็ดี ตลอดจนเรื่องราวของพระเจ้าพรหมก็ดี มีโครงเรื่องซ้ำกับตำนานท้าวฮุ่งหรือขุนเจืองจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
          ช้างกับนาคเป็นชนิดเดียวกันยังมีอยู่ในชื่อแคว้นล้านช้าง แต่ผูกศัพท์เป็นมคธว่าศรีสัตนาคนหุต ที่ผมยังสงสัยอยู่นั่นแหละว่ามีความเป็นมายังไง? ใครรู้ก็บอกมาซะดีๆ เพราะผมไม่รู้
          ส่วนที่เคยรู้เรื่องช้างๆ ๆ ว่ากระจายพันธุ์มาจากช้างอินเดียบ้าง ช้างแอฟริกาบ้าง เพิ่งมีประจักษ์พยานว่ารู้มาผิดๆอย่างฉกาจฉกรรจ์ เพราะผมเพิ่งได้อ่านรายงานของ ปรามินทร์ เครือทอง ในหนังสือศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนสิงหาคม ที่กำลังวางแผงหนังสือทั่วประเทศขณะนี้ ได้ความตามชื่อเรื่องว่า พบซากโคตรช้าง ๑๕ ล้านปี กลางแดนย่าโม ลุ่มน้ำมูน เมืองโคราช จังหวัดนครราชสีมา
          คุณปรามินทร์ชี้แจงแสดงหลักฐานอย่างละเอียดถี่ถ้วนในรายงานว่าพบอยู่สองฝั่งลำน้ำมูน ที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นบริเวณกว้างขวาง เรียกได้ว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ ผู้รู้ทั้งชาวไทยกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญซากช้างโบราณร่วมกันตรวจสอบแล้ว
          ขอบคุณที่สถาบันราชภัฏนครราชสีมากับอำเภอเฉลิมพระเกียรติตระหนักในคุณค่าของซากโคตรช้าง เลยช่วยกันสร้างพิพิธภัณฑ์คนละแห่งเพื่อเก็บรักษาความรู้นี้ไว้ ผู้สนใจเรื่องนี้ขอให้อ่านในศิลปวัฒนธรรมไปพลางก่อน เพราะพิพิธภัณฑ์ยังไม่เสร็จ
          อันที่จริงผมแวะเวียนผ่านตำบลท่าช้างหลายครั้ง แล้วจินตนาการว่าชื่อท่าช้างคงได้จากเป็นแหล่งที่ช้างป่ามาลงน้ำมูน เหมือนท่าช้างในกรุงเทพฯ ที่เป็นบริเวณเอาช้างหลวงลงเล่นน้ำริมเจ้าพระยา
          ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริง แถมจริงเกินกว่าจะคิดได้ เพราะไกลลึกเข้าไปถึง ๑๕ ล้านปี หรือนานกว่านั้นเสียอีก คิดแล้วหิวไก่ย่าง ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับช้าง แต่เกี่ยวข้องกันตรงเผงทีเดียว
          ก็ที่ท่าช้างนี่แหละเป็นแหล่งกำเนิดไก่ย่างท่าช้างที่มีคำบอกเล่าว่าอร่อยที่สุดในโลก เพราะมีน้ำจิ้มกับข้าวเหนียวที่ไม่มีในประเทศอื่นใดในโลกนี้
          ต่อไปนี้คงได้ชื่อใหม่เป็นไก่ย่างท่าโคตรช้าง ๑๕ ล้านปี
          นี่ไง – UNSEEN! แท้ๆ