Download PDF

ข่าวสด – วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖

 

พูด“ไทยคำฝรั่งคำ”

เข้าใจง่ายกว่า“ไทยคำแขกคำ”

         ความรัก เป็นเรื่องดีและสง่างาม ถ้าไม่ลุกลามเป็นความหลง ฉะนั้นเมื่อรัก“ภาษาไทย”ย่อมดีและงาม แต่ต้องหักห้ามไว้ด้วยว่าอย่าหลง

การท้วงติงคนที่พูด“ภาษาไทย”ด้วยลีลาท่าทางไทยคำฝรั่งคำ ย่อมทำได้และควรทำด้วย แต่อย่าขาดเมตตา และความเข้าใจ มิฉะนั้นจะกลายเป็นความหลง ไม่ใช่ความรัก

         คำว่า “ภาษาไทย” ด้วยตัวของภาษาเองก็ไม่ใช่คำไทยทั้งหมด แต่เป็นไทยคำแขกคำ เพราะ“ภาษา”เป็นคำสันสกฤตที่คนพื้นเมืองอุษาคเนย์หรือสุวรรณภูมิรับเอามาใช้พร้อมกับรับศาสนาทั้งพุทธ/พราหมณ์ เช่นเดียวกับคำว่า “อักษร” ก็เป็นคำแขก

“ชาติไทย” “ประเทศไทย” นี่ล้วนเป็นการพูดแบบไทยคำแขกคำทั้งนั้น แต่คนส่วนมากจะลืม ถึงจะรู้ภายหลังก็มักสร้างสิ่งที่เรียกว่า“ยกเว้น”เอาไว้ เพื่อแก้ตัวว่าคำเหล่านี้ใช้นานมาแล้วจนยอมรับเป็นคำไทย

ถ้าอย่างนั้นจะต่างอะไรกับไทยคำฝรั่งคำ เพราะเมื่อกาลเวลาผ่านไปนานๆ ก็จะเป็นคำไทยไปเอง ดังคำว่า“ฟุตบอล”ไม่ใช้คำไทยว่าหมากตีน กับคำว่า“ฟาสต์ฟู้ด”ไม่ใช้คำไทยว่าแดกด่วน

ต้องเข้าใจด้วยว่าสมัยแรกรับภาษาจากแขกเมื่อราว ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว คำไทยแท้ๆ (สมมุติว่ามีจริง) ยังมีน้อย เพราะพบปะผู้คนไม่มากนัก สังคมยังเป็นลักษณะชนเผ่าพื้นเมือง ความรู้ทางเทคโนโลยียังล้าหลัง ต่อเมื่อรับศาสนาและศิลปวิทยาการก้าวหน้าจากแขก ก็ต้องรับภาษาแขกมาใช้ด้วย เพราะเป็นของคู่กัน

ก็ปัจจุบันเรายังล้าหลังทางเทคโนโลยีเหมือนเดิม แต่เจ้าของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเปลี่ยนจากแขกเป็นฝรั่ง เราจำเป็นต้องรับความรู้ทางเทคโนโลยีก้าวหน้าจากฝรั่ง ก็ต้องรับภาษาฝรั่งมาใช้ด้วย เลยต้องพูดไทยคำฝรั่งคำ เช่นเดียวกับที่เคยพูดไทยคำแขกคำมาก่อนนานแล้ว

คนบางพวกคิดง่ายๆ ว่าต้องเลิกใช้คำฝรั่ง แต่ถอดคำฝรั่งเป็นคำไทยให้หมด จะได้แสดงความเป็นไทยแท้ๆ

กรณีนี้มีปัญหามากจนยากจะแก้ไข เพราะก่อให้เกิดความเข้าใจวิปลาสคลาดเคลื่อน เช่น ART ถอดเป็น ศิลปะ และ CULTURE ถอดเป็น วัฒนธรรม ซึ่งล้วนเป็นคำแขกอีกนั่นแหละ แต่“ยกเว้น”ให้เป็นคำไทยเพื่อกลบเกลื่อนตัวเอง

ปัญหาคือ คำว่า ศิลปะ ในภาษาแขก ต่างจาก ART และคำว่า วัฒนธรรม ในภาษาไทยแบบแขกๆ ต่างจาก CULTURE แต่แล้วจะพากันคิดตะแบงว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวก็ตามใจ

แน่นอน คำที่ถอดมาอย่างดีย่อมมีไม่น้อย เช่น รัฐธรรมนูญ เสรีภาพ ประชาธิปไตย ฯลฯ แต่ก็มีคำทับศัพท์แล้วแผลงได้ดีก็มีด้วย เช่น AUTOMATIC เป็น อัตโนมัติ

ศัพท์เฉพาะของฝรั่งจำนวนหนึ่งถอดเป็นคำไทยแล้วผิดความหมายไปคนละโลก แล้วจะไปถอดถ่ายให้มันยุ่งยากทำไม? ก็พูดไทยคำฝรั่งคำ เช่น แทนที่จะพูดว่าสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ มันเยิ่นเย้อยืดยาด แต่พูดว่าสินค้าโอทอป (OTOP) สะดวกกว่าและเข้าใจง่าย นานเข้าก็เป็นไทยไปเองโดยอัตโนมัติ

ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ไทยคำแขกคำหรือไทยคำฝรั่งคำ แต่อยู่ที่สื่อสารรู้เรื่องลึกซึ้งหรือไม่? แล้วงามไหม?

อย่าลืม ภาษาต้องงอกเงย แต่ก็ต้องงดงามด้วย