Download PDF

ข่าวสด – วันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖

 

โบ๊ต อะฮอย ! เห่มาในแม่น้ำ

งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์

ขบวนเรือในการเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค แสดงให้เห็นพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่อลังการ มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏในรูปวาดและเอกสารชาวยุโรปที่เขียนพรรณนาไว้ แล้วยังสืบทอดประเพณีพิธีกรรมมาจนปัจจุบัน

เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ หรือ เจ้าฟ้ากุ้ง ทรงพระนิพนธ์บทเห่เรือด้วยกาพย์ยานี ถือเป็นกวีนิพนธ์เยี่ยมยอดยิ่งยศแห่งยุคทีเดียว แต่ไม่มีหลักฐานว่าเคยใช้เห่เรือจริงๆ ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งเนื้อหาบทเห่เรือก็ดูจะไม่ใช้เห่ หากใช้กล่อมมากกว่า คืออ่านกล่อมคนข้างเคียงต่างเพศ

แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญตอนนี้ ขอตั้งข้อสังเกตให้นักวิชาการตลอดจนผู้รู้ทั้งหลายเอาไปคิดดู หรือไม่คิดก็ได้

ถึงอย่างไรผมก็ต้องเนื้อเจริญใจเห่เรือของกองทัพเรือ ที่ น.อ.มงคล แสงสว่าง เป็นต้นเสียงเห่ทุกครั้ง เพราะมี“ลูกคอ”อย่างพื้นเมืองเก่าแก่แท้จริง ต่างจากเห่เรือของกรมศิลปากร ที่เรียกว่า“เห่เรือละคร” คือไม่ใช่ของแท้ แต่เป็นของเทียม ทำเพื่อเล่นละครเท่านั้น

ได้อ่านคอลัมน์ โบ๊ต อะฮอย ของอดีตแม่ทัพเรือ พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง ในมติชนสุดสัปดาห์ เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแล้วตื่นเต้นอิ่มใจอิ่มอก แต่วิตกว่าจะกลายเป็นกระทงหลงทาง เมื่อท่านอ้างว่าขบวนเรืออย่างนี้มีมาแต่สมัยกรุงสุโขทัยในประเพณีลอยกระทง ที่กลางสระน้ำในกรุงสุโขทัย ซึ่งไม่จริงทั้งหมด

ประเด็นแรก คือ เอกสารเรื่องนางนพมาศเป็น“นิยาย” แต่งสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยสมมุติตัวละครขึ้นมา แล้วใช้ฉากกรุงสุโขทัยซึ่งอ้างผิดๆพลาดๆ ฉะนั้นจะถือเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยไม่ได้ ต้องเป็นหลักฐานวรรณคดีสมัยกรุงเทพฯ

ประเด็นหลัง คือ สระน้ำในเมืองสุโขทัยที่จารึกเรียก“ตระพัง” ไม่ได้ขุดไว้ให้เรือลงไปลอยกระทงเล่น แต่มีไว้กักน้ำใช้ในวังกับวัด ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ขบวนเรืออย่างที่รู้และเห็นกันอยู่แล้วเป็นของรัฐลุ่มแม่น้ำซึ่งมีทั่วไปในอุษาคเนย์ แต่สำหรับของไทยแล้วมีอลังการอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเท่านั้นที่สืบเนื่องมาปัจจุบัน

ผมเขียนมาบอกท่านอดีตแม่ทัพเรือด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง เพราะอ่านข้อเขียนในคอลัมน์นี้เสมอ จึงอยากจะเชิญท่านให้ทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องขบวนเรือพยุหยาตราที่เป็น Amazing และ Unseen อย่างแท้จริงในยุคนี้ เพราะไม่มีที่ไหนในโลกเหลือให้เห็นเลย

แต่น่าเสียดายที่พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีของกรมศิลปากรตรงริมคลองบางกอกน้อยไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเท่าที่ควร เลยดูแห้งแล้ง โดดเดี่ยว และขาดความรู้ทางวิชาการด้านสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรือ เพราะกรมศิลปากรไม่ลึกซึ้งพอในเรื่องอย่างนี้

คลองบางกอกน้อยตรงเชิงสะพานอรุณอัมรินทร์เป็นอู่เรือพระราชพิธีอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งอยู่ในความดูแลของกรมการขนส่งทหารเรือ ที่เรียกกองเรือเล็ก แผนกเรือราชพิธี ใช้เก็บเรือกับฝึกฝีพายเป็นปกติมาช้านาน ผมแวะเวียนไปขอดูเรือเหล่านี้เสมอ คิดว่าถ้าปรับปรุงสถานที่ให้ดีเสียหน่อย แล้วจัดนิทรรศการถาวรแสดงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเกี่ยวกับเรือ รวมทั้งเห่เรืออย่างลึกซึ้ง ผมว่าวิเศษมากๆ

หลักฐานเกี่ยวกับขบวนเรือมีเป็นลายเส้นอยู่ที่กลองมโหระทึก อายุราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว พบที่เกาะสมุยและที่อื่นๆ อีก นับเป็นต้นเค้าความศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่มากที่ควรเผยแพร่ โดยเชื่อมโยงเข้าประวัติศาสตร์กองทัพเรือดึกดำบรรพ์ก่อนกรุงศรีอยุธยา

โบ๊ต อะฮอย! น่ะหรือ? ตอบได้ว่าโบ๊ต สยามทั้งนั้นแหละ