Download PDF

ข่าวสด – วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖

 

ชาติ ธงชาติ เพลงชาติ

“ไทยรักไทย”ทุกสิ่ง“จ๊ะทิงจา”

ชาติ อ่านว่า “ชาด” เป็นคำที่มีรากจากภาษามคธแห่งชมพูทวีป (คืออินเดีย) แปลว่า การเกิด หรือหมายถึง ตระกูล, เหล่ากอ, พวก, ครัว ก็ได้

ใต้รูปคนตายในงานศพที่เขียนว่า ชาตะ แปลว่า เกิด ก็อย่างเดียวกับ ชาติ นี่แหละ รวมทั้งคำว่า ชาดก ที่ใช้กับพระพุทธเจ้าก็มีรากคำจากที่เดียวกัน

ไปยังไง แล้วมายังไง ผมไม่รู้ จู่ๆ ก็สมมุติว่า ชาติ ตรงกับ ประเทศ เช่น ชาติไทย ตรงกับประเทศไทย คือเป็น รัฐประชาชาติ หรือ Nation State อะไรทำนองนี้ที่ยุ่งยากและซับซ้อนจนออกจะสุ่มเสี่ยงในการอธิบาย

ประเทศชาติ หรือ ชาติประเทศ เป็นคำสมัยใหม่ที่เพิ่งมีไม่นานนัก เพราะก่อนหน้านั้นโลกนี้ยังไม่มีใครสนใจเรื่อง เชื้อชาติ แต่รู้ว่าความแตกต่างของคนอยู่ที่วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตซึ่งแสดงออกเด่นชัดที่สุด คือ ภาษา ฉะนั้นในหนังสือเรื่องนางนพมาศ (“นิยาย”พระราชนิพนธ์ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๓) จึงเรียกลักษณะแตกต่างของคนในโลกเป็น “ชาติภาษา” เช่น ชาติภาษาไทย ชาติภาษาลาว ชาติภาษาเขมร ชาติภาษาแขก ชาติภาษาฝรั่ง ฯลฯ มีความหมายว่าพวกพูดภาษาไทย ลาว เขมร แขก ฝรั่ง ฯลฯ ไม่ได้มีความหมายเป็น เชื้อชาติ

รัฐชาติ เพิ่งร่างรูปขึ้นราวรัชกาลที่ ๔-๕ และเกิดเป็นรูปร่างราวรัชกาลที่ ๖ พร้อมกับธงชาติที่เอาแบบมาจากฝรั่งตะวันตก (ใครชอบเรื่องนี้หาอ่านได้ในหนังสือ ธงชาติไทย โดย ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม วางขายแล้วทั่วประเทศ)

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชกาลที่ ๗ (เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕) ถึงเพิ่งมี เพลงชาติ เพื่อประโคมโหมแห่ให้ธงชาติ(ไทย) ตามแบบฝรั่งตะวันตกเหมือนเดิม

ฉะนั้น ทำนองเพลงชาติของเราแท้ๆ ไม่เคยมี เพราะไม่ใช่วิถีของเรามาก่อน แต่ที่นักดนตรีไทยพยายามจะลากเอา บุหลันลอยเลื่อนก็ดี ตระนิมิตรก็ดี ว่าเป็นเพลงชาติแต่ดั้งเดิม ล้วนเสกสรรปั้นแต่งเอาเองทั้งนั้น จัดอยู่กลุ่มกราวใน “ทางฝัน” คือมันไม่จริง

ส่วนเนื้อร้องเพลงชาติ แต่งแล้วแต่งอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้ง ท้ายที่สุดมายึดเอาเนื้อร้องที่ร้องกันสนั่นกรุงยุ่งเหยิงทุกวันนี้ ถ้าจะเปลี่ยนทั้งทำนองและเนื้อร้องอีกสักครั้งสองครั้งหรือหลายครั้งจึงไม่ใช่เรื่องผิดแผกแปลกประหลาด

ประเด็นสำคัญอยู่ที่ เนื้อหา ว่าจะให้ ชาติ หมายถึงอะไร? เนื้อร้องทุกวันนี้บอกว่า “ประเทศไทย – – – – – เป็นประชารัฐ จะเปลี่ยนไปยังไงดีล่ะ? เปลี่ยนว่า “เป็นประชาชน” “เป็นไพร่บ้านพลเมือง” เอาไหม? ดีไหม?

หรือเปลี่ยนให้ชัดเจนเลยว่า “เป็นไทยรักไทย ทุกส่วนทุกสิ่ง จ๊ะทิงจา โย้นๆ”